Hallituksen varajäsen eroaminen

Hallituksen varajäsen eroaminen

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen eroaminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen eroaminen

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta henkilö voi erota milloin tahansa. Hänet voidaan myös erottaa ilman yksilöityä syytä. Jäsenyys on ehdottomasti vapaaehtoista, joten kenelläkään ei ole velvollisuutta alkaa osakeyhtiön hallituksen jäseneksi.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Jos olet asianmukaisesti eronnut hallituksesta, niin tietyt vastuut päättyvät silloin siihen sillä eropaperlla. Mutta osakeyhtiön hallituksen jäsen on vastuussa muutosilmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin, mikä on tavallaan toinen jutttu. Jos rekisterissä oleva virhe aiheuttaa kolmannelle osapuolelle vahinkoa, olet vastuussa siitä. Siksi kannattaa itse ilmoittaa erostaan myös kaupparekisteriin.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

54 § Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimukset

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos jäseniä on vähemmän kuin kolme, on hallituksessa lisäksi oltava ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on useita jäseniä, on sille valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole muuta päätetty eikä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

OSAKYHTIÖN REKISTERÖINTI KAUPPAREKISTERIIN

Liiton tarkoituksena on toimia suuhygienistien ja suuhygienistiopiskelijoiden yhteisönä ja ammattijärjestönä heidän ammatillisen, koulutuksellisen, oikeudellisen, sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseksi, edistää heidän ammattitaitonsa kehittymistä, arvostusta ja työn tunnettavuutta sekä edistää suun terveyden ja ennalta ehkäisevän (suun) terveydenhuollon kehittämistä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Yhdistys sitoutuu noudattamaan eri koiraharrastuslajeja koskevia kilpailusääntöjä ja määräyksiä. Yhdistys liittyy Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben Ry:een sekä paikallisen kennelpiirin jäsenyhdistykseksi. Lisäksi yhdistys liittyy Suomen Agilityliitto Ry:een. Yhdistyksen on mahdollista liittyä myös muihin koiraurheilun keskusjärjestöihin (esim Suomen Palveluskoiraliitto Ry), mikäli jäsenten osallistuminen ko. lajien kokeisiin tai kilpailuihin niin vaatii.