Hallituksen tilinpäätöskokous

Hallituksen tilinpäätöskokous

1. Mikä on tilinpäätöksen käsittelyn aikataulu?

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään taloyhtiön tilinpäätös. Lain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden sisällä siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos siis tilikausi on yhtä kuin kalenterivuosi, on tilinpäätös laadittava huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain. Poikkeuslain mukaisesti tänä vuonna hallituksen on laadittava tilinpäätös 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden osalta viimeistään 30.6.2020. Varsinainen yhtiökokous on poikkeuslain mukaan pidettävä 30.9.2020 mennessä.

Yhtiökokouksen puheenjohtajuuden hoitaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajuuden hoitaminen

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkittynä osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä itselleen ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.

Seuraavat askeleet osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Seuraavat askeleet osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Tämä teksti palvelee enemmän aloittelevia yrittäjiä tai niitä, jotka miettii yrityksen perustamista. Kirjanpidon laatiminen tuntuu joskus vaikealta aiheelta ja mitä urbaaneja legendoja kuulee kuittisodasta, jossa joka kuukausi meneee päivä- tai kaksi kuittien järjestelyyn, jotta ne saa toimitettua kirjanpitäjälle. Tämä voi pelottaa aloittavia. Nyt kun vielä puhutaaan perinteisistä ja sähköisistä kirjanpidoista, niiden eroista ja hinnoista, ei ihme että menee sormi suuhun.

Koronaepidemiaan liittyvät usein kysytyt kysymykset

Koronaepidemiaan liittyvät usein kysytyt kysymykset

Yhtiökokouksen jälkeen uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen. Osakkaille tulee tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä ja jakaa uuden hallituksen yhteystiedot. Uuden hallituksen jäsenten on hyvä olla tietoinen taloyhtiön voimassaolevista huolto- ja isännöintisopimuksista ja tarkistaa, ovatko ne ajan tasalla sekä ollaanko palveluihin tyytyväisiä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Kyllä täytyy pitää tilinpäätöskokous. Kokouksessa käydään läpi edellisen tilikauden tilinpäätös ja tulevan kauden talousarvio, sekä päätetään yhtiökokousaika ja yhtiökokouskutsuun tulevat asiat (remontit ym.) Nämä ovat siis hallituksen esityksiä yhtiökokoukselle.

Dosenttinimitys ja tilinpäätöskokous Lapin yliopiston hallituksella

Dosenttinimitys ja tilinpäätöskokous Lapin yliopiston hallituksella

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on annettava liitetiedoissa. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi selvitys tilikaudella syntyneestä käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai tappiosta.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen KILA 2015/1943

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä pyytää sitä puheenjohtajalta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta Tradeka

Selvitys kattaa kaikki viisi valtion liikelaitosta, jotka ovat Ilmailulaitos, Luotsausliikelaitos, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja Varustamoliikelaitos. Kunkin liikelaitoksen omistajaohjauksesta vastaava ministeriö osallistuu työhön. Työryhmän asettamiskirjeen mukaan hankkeen johtoryhmän tuli tehdä väliraportissaan tarvittavat linjaukset ja mahdolliset kehittämisehdotukset liikelaitoskohtaista valmistelua varten.