Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä

Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Tarvitset yrityksesi hallitukseen aitoa lisäarvoa tuottavan kokoonpanon ja tehokkuutta edistävät toimintatavat. Useat yritykset katsovatkin tarpeelliseksi valita hallitukseen ulkopuolisia, kokeneita yrityselämän toimijoita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toisten ei-kilpailevien yritysten toimitusjohtajat ja konsultit.

Osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Hallitus on pakollinen osakeyhtiön toimielin ja se hoitaa yhtiössä monia tehtäviä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön sisäisestä hallinnosta sekä edustaa yhtiötä. Hallituksen tehtävänä on myös toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset.

Päättääkö asiasta osakeyhtiön hallitus vai yhtiökokous?

Päättääkö asiasta osakeyhtiön hallitus vai yhtiökokous?

Hallituksen jäsenen tulee olla yhteistyökykyinen tiimipeluri, mutta hänellä tulee olla myös kyky kyseenalaistaa ja sparrata muita hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajaa. Hallituksen jäsenen tehtävä ei rajoitu ainoastaan hallituksen kokouksiin, vaan hyvä hallituksen jäsen on yhtiön käytettävissä myös kokousten välillä. Hallituksen jäsenellä on hyvä olla myös toimialatuntemusta taikka ainakin hyvät tiedot jostakin yhtiön toiminnan osa-alueesta.

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Hallitukseen tulee valita yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle, ja hänen on oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu riittävän usein. Puheenjohtaja myös johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, huolehtii pöytäkirjan pitämisestä sekä allekirjoittaa pöytäkirjan.

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Hallituksella on paljon annettavaa yrityksen menestykselle

Hallituksella on paljon annettavaa yrityksen menestykselle

Osakeyhtiön hallituksen tehtäväkenttä on käytännössä huomattavan laaja. Kaikki tehtävät, jotka eivät kuulu tai joita hallitus ei ole erikseen delegoinut toimitusjohtajalle tai jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle, ovat hallituksen vastuulla.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys kannattaa!

Taloyhtiöllä tulee aina olla hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Jäsenten määrän määrittelee yhtiöjärjestys. Hallituksen rooli taloyhtiössä on keskeinen. Hallituksen toiminta määrittelee, miten taloyhtiön asioita ja osakkaiden omaisuutta hoidetaan. Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. 

Yhtiön hallituksen velvollisuudet ovat vakava asia

Hallituksen vastuut eivät usein ole kaikilla sen jäsenillä täysin tiedossa. Vastuiden hoitamatta jättämisestä seuraa isoja henkilökohtaisia riskejä. Olemme kehittäneet hallitusten jäsenten koulutus -palvelun, jonka tarkoituksena on turvata lain mukainen toiminta kaikissa tilanteissa.