Hallituksen puheenjohtajan valinta pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan valinta pöytäkirja

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Osuuskunnan hallituksessa, johon kuuluu useita jäseniä, on yhden jäsenen oltava hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä tai hallitusta valittaessa ole toisin päätetty. Mikäli puheenjohtajan valinnassa äänet menevät hallituksessa tasan, valitaan puheenjohtaja arvalla.

7. Asioiden käsittely ja päätöksenteko hallituksessa

7. Asioiden käsittely ja päätöksenteko hallituksessa

Yhtiökokouksen osalta OYL 5:3.2:ssa säädetään asioista, joista varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä. OYL:iin ei sisälly säännöksiä asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa tai hallituksessa. Menettely molemmissa yhtiön toimielimissä on tavanomaisen kokouskäytännön mukaista.

Tulitko valituksi hallitukseen? Selvitä ainakin nämä asiat

Tulitko valituksi hallitukseen? Selvitä ainakin nämä asiat

Sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien yhdistysten säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.

Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Kevään toiminnan suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kevään ohjelmaan kuuluvat perinteisesti laskiaismäki, liikuntatapahtuma, saunailta, excursiot ja opintomatkat, kulttuuritilaisuuksissa käynti, vappusääveikkaus, vappuna Mantan lakituksen seuraaminen ja kevätkauden päättäjäiset.

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa on säännökset yhtiökokouksesta. Pykälässä 23 on omat säännökset puheenjohtajasta, ääniluettelosta ja pöytäkirjasta. Yhtiökokous valitsee enemmistöpäätöksellä puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  Kokouksen alussa valitaan myös sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajia valitaan useimmiten kaksi. Samat henkilöt voidaan valita ääntenlaskijoiksi.

404 Sisältöä ei löytynyt tai ei oikeuksia

404 Sisältöä ei löytynyt tai ei oikeuksia

Yhtiökokous päättää myös kaikki muut taloyhtiön normaalista poikkeavat tai laajakantoiset asiat, jotka vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi suuret korjaus- ja perusparannushankkeet.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Perustamisen yhteydessä yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät kirjataan sääntöihin, jotka siitä lähtien ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Rekisteröitymisen yhteydessä yhdistys tulee virallisesti olemassa olevaksi ja se voi esimerkiksi avata pankkitilin nimiinsä, hankkia oikeuksia ja omaisuutta sekä olla asianosaisena viranomaisten luona.

Hallituksen ei tarvitse hukkua työmääräänsä

Syitä vapaaehtoisten vähäiseen määrään on varmasti monia, mutta yksi keskeinen syy tuntuu olevan, että hallituksen työmäärät ja vastuut koetaan liian suuriksi. Tämä vaikuttaa korostuvan erityisesti hallituksen puheenjohtajan tehtävän osalta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Haluan siksi tässä kirjoituksessa oikoa eräitä yleisiä väärinkäsityksiä, sekä jakaa muutamia käyttökelpoisia neuvoja, hallitustyöskentelyyn liittyen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Liiketoimintajohtokunta valmistelee hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat. JYY-konsernin liiketoimintastrategia hyväksytään edustajiston toimikauden ensimmäisenä vuotena talousarviokäsittelyn yhteydessä. Liiketoimintajohtokunta vastaa liiketoimintastrategian valmistelusta toimitusjohtajan esittelystä.