Hallituksen puheenjohtaja vastuu

Hallituksen puheenjohtaja vastuu

Hallituksen uuden puheenjohtajan muistilista

Jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä, hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Hallituksen keskeisiin velvollisuuksiin kuuluu hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen, toimitusjohtajan ja toimivan johdon ohjaaminen ja valvonta sekä toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen.

Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan vastuu kirjanpidosta – KKO:2001:85

Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan vastuu kirjanpidosta – KKO:2001:85

Käräjäoikeus tuomitsi A:n kahdesta kirjanpitorikoksesta yhteiseen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus lievensi A:n tuomiota. A tuomittiin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen, ja päiväsakon määräksi vahvistettiin 119 markkaa. Hovioikeus katsoi, ettei A syyllistynyt kirjanpitorikokseen toimiessaan Y Ay:n yhtiömiehenä.

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Periaatteita on paljon enemmän, mutta yllä olevat vaikuttavat ehkä eniten hallituksen jäsenen vastuuseen. Pääoman pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että lain minimivaatimukset oman pääoman suhteen on aina täytyttävä ja ellei näin ole, hallituksen jäsenen on heti reagoitava. Voitontuottamistarkoitus on nimenomaisesti kirjattu yleiseksi periaatteeksi ja se edellyttää toimivalta johdolta eli toimitusjohtajalta ja hallitukselta sitä, että yhtiön toimintaa on nimenomaisesti ohjattava siihen suuntaa, että yhtiö tuottaa voittoa.

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isännöitsijään ja valvoo hänen työtään.

Yhtiön hallituksen velvollisuudet ovat vakava asia

Yhtiön hallituksen velvollisuudet ovat vakava asia

Hallituksen vastuut eivät usein ole kaikilla sen jäsenillä täysin tiedossa. Vastuiden hoitamatta jättämisestä seuraa isoja henkilökohtaisia riskejä. Olemme kehittäneet hallitusten jäsenten koulutus -palvelun, jonka tarkoituksena on turvata lain mukainen toiminta kaikissa tilanteissa.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Yrityksen pyörittäminen sisältää lukuisia hallinnollisia toimia, joiden asianmukainen hoitaminen edellyttää sinulta vankkaa tuntemusta lainsäädännöstä sekä yrityksen vastuista ja velvollisuuksista. Yrityksen perustamiseksi ei riitä, että on hyvä liikeidea, bisnesvainua, pääomaa ja oikeanlainen persoona, vaan sinun on osattava ottaa huomioon toinen toistaan monimutkaisempia, byrokraattisia käänteitä.

Johdon vastuu: Uskaltaako hallitukseen edes mennä?

Hallituksen lisäksi suuri vastuu on isännöitsijällä, joka saattaa useissa tapauksissa olla vahingonkorvausvelvollinen siitä huolimatta, että hallitus ei ole. Näissä tapauksissa hallitus on hoitanut tehtävänsä asianmukaisesti, joten vahingosta huolimatta vastuuta ei hallitukselle synny. Joissain tapauksissa hallitus ja isännöitsijä saattavat olla myös yhdessä vastuussa tapahtuneesta, joskus vain yksittäinen hallituksen jäsen saattaa olla vahingonkorvausvelvollinen. Sitä, kuka milloinkin on vastuussa, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hallituksen ei tarvitse hukkua työmääräänsä

Syitä vapaaehtoisten vähäiseen määrään on varmasti monia, mutta yksi keskeinen syy tuntuu olevan, että hallituksen työmäärät ja vastuut koetaan liian suuriksi. Tämä vaikuttaa korostuvan erityisesti hallituksen puheenjohtajan tehtävän osalta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Haluan siksi tässä kirjoituksessa oikoa eräitä yleisiä väärinkäsityksiä, sekä jakaa muutamia käyttökelpoisia neuvoja, hallitustyöskentelyyn liittyen.