Hallituksen puheenjohtaja lyhenne

Hallituksen puheenjohtaja lyhenne

Määritelmä englanniksi: Chairman of the Board

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

Sanan hallituksen+puheenjohtaja käännös suomi-englanti

Sanan hallituksen+puheenjohtaja käännös suomi-englanti

Suomessa nuorkauppakamarit on jaettu neljään alueeseen (A, B, C, D) palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kunkin alueen aluejohtaja edustaa alueensa kaikkia kamareita ja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen jäsen.

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Liity alppi-ja freestylehiihdon ykköstiimiin! Koostamme ajankohtaiset uutiset ja uusimmat käänteet alppi-ja freestylehiihdon ympäriltä kerran kuussa sähköpostiisi.

Liity alppi-ja freestylehiihdon ykköstiimiin! Koostamme ajankohtaiset uutiset ja uusimmat käänteet alppi-ja freestylehiihdon ympäriltä kerran kuussa sähköpostiisi.

1 § Yhdistyksen nimenä on Suomen Lääkealan Lääkärit. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä SuLL. Nimen epävirallinen englanninkielinen käännös on Finnish Association of Pharmaceutical Physicians ja lyhenne vastaavasti FiAPP. Nimen epävirallinen ruotsinkielinen käännös on Föreningen för läkare inom läkemedelsbranchen i Finland ja lyhenne vastaavasti FöLLFi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

Nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä on hallitus, joka valitaan joka vuoden lopussa vaalikokouksessa vastaamaan toiminnasta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jyväskylän Nuorkauppakamarissa (JNKK) tyypillisesti lokakuun lopussa. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi äänivaltaisista jäsenistä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista.  Poikkeuksena paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin.

5§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus heidän täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa.

Stadgar för föreningen Prometheus-leirin tuki – Prometheuslägrets stöd rf

Seura voi olla kansallisten tai kansainvälisten sukellustoimintaa edistävien ja koordinoivien kattojärjestöjen jäsen, joihin kuulumisesta päättää seuran kokous. Seuran hallitus päättää kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä muihin yhdistyksiin kuulumisista. Lisäksi seuran hallitus päättää suhteista sponsoreihin ja muihin yhteistyökumppaneihin, sekä valitsee tarvittavat edustajat ja yhteyshenkilöt kyseisiin tehtäviin.

”Hallituksen puheenjohtaja” – Englanninkielinen käännös

Yhdistyksen jäsenenä voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoituksen saavuttamista. Jäsen maksaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vaalikokous vahvistaa. Jäsenmaksu voidaan porrastaa jäsenyhteisön liikevaihdon tai henkilökunnan määrän mukaan.

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:n säännöt

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Erotessaan jäsen menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet.