Hallituksen puheenjohtaja lyhenne englanniksi

Hallituksen puheenjohtaja lyhenne englanniksi

Sanan hallituksen+puheenjohtaja käännös suomi-englanti

Sisältää seuraavat sanastot: Budjettisanasto, Eduskuntasanasto, EMU-sanasto, Ilmasto- ja energiasanasto, Julkisten rakennusten nimiä, Korkeakoulusanasto, Kuntasanasto, Lainsäädäntösanasto, Suomalaiset sotilasarvot, Tuomioistuinsanasto, Työmarkkinasanasto, Valtioneuvostosanasto, Verosanasto ja Virastot ja laitokset.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen nimi on Jätehuoltoyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Avfallshanteringsförening r.f. ja englanniksi The Waste Management Association Finland. Yhdistys käyttää myös lyhennettä JHY.

Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet - Kielikello

Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet – Kielikello

Euroopan parlamentin ryhmien nimistä on käytössä sekä omakielisiä että kansainvälisiä  lyhenteitä. Eri kielten käytännöt vaihtelevat, ja  myös parlamentin asiakirjojen ja tiedotusmateriaalin käytännöt eroavat jossain määrin toisistaan.

 Annika Saarikko tiede- ja kulttuuriministeriksi

Annika Saarikko tiede- ja kulttuuriministeriksi

Tasavallan presidentti nimitti torstaina 6. elokuuta filosofian maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, kansanedustaja Annika Saarikon valtioneuvoston jäseneksi ja tiede- ja kulttuuriministeriksi. Samalla presidentti vapautti filosofian maisteri, yrittäjä, kansanedustaja Hanna Kososen valtioneuvoston jäsenyydestä ja tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä.

 Koronavirustilanne: Rajoituksia puretaan asteittain

Koronavirustilanne: Rajoituksia puretaan asteittain

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja tai muu opiskelijakunnan päätoiminen työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan toiminnanjohtajaksi tai muuksi opiskelijakunnan päätoimiseksi työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon valita varajäsen tämän hallituksessa toimimisen tai työsuhteen ajaksi.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Oulun yliopiston teekkareiden ja Koskilinjat OY:n yhteistyönä järjestämä wapun hyväntekeväisyystempaus, joka on polkaistu käyntiin vuonna 1999. WesiBussin ideana on siirtyä paikasta toiseen keskeyttämättä bileitä. Wesibussi kuuluu olennaisena osana oululaiseen teekkariwappuun.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n säännöt

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sekä ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Luvut ja numerot: peruslukujen taivuttaminen

Luvut 11–19 ovat poikkeus. Sana -toista viittaa siihen, että ollaan toisella kymmenluvulla: kaksitoista, kahdeksantoista jne. Aiemmin lukusanoja on muodostettu tällä tavalla yleisemminkin (alkava kymmenluku ilmaistaan siis järjestysluvulla, esim. -kolmatta, -viidettä, -yhdeksättä):

Liity alppi-ja freestylehiihdon ykköstiimiin! Koostamme ajankohtaiset uutiset ja uusimmat käänteet alppi-ja freestylehiihdon ympäriltä kerran kuussa sähköpostiisi.

Alla oleva sanasto kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Seksuaalisuuden monimuotoisuus, kuten erilaiset fetissit, on rajattu sanaston ulkopuolelle.

Ryhmä 09. Lyhenteet ja merkinnät – Group 09. Abbreviations and markings

Hyvin suunniteltu ja toteutettu yhtiökokouksen tulkkaaminen on yksi keino vahvistaa positiivista yrityskuvaa. Kun yhtiökokoukseen osallistujilla on mahdollisuus seurata kokousta omalla kielellään, välittyy heille usein myös tunne, että heidät on aidosti otettu huomioon.