Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen

1. Kirjoita pöytäkirja siten, että ulkopuolinen ymmärtää sen

Pöytäkirjan laatimisesta ja oikeellisuudesta vastaa kokouksen puheenjohtaja. Vaikka käytännössä usein onkin niin, että kokouksen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, sen sisällöstä silti vastaa puheenjohtaja.

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – jos toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle, asia kuuluu hallitukselle.

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa on säännökset yhtiökokouksesta. Pykälässä 23 on omat säännökset puheenjohtajasta, ääniluettelosta ja pöytäkirjasta. Yhtiökokous valitsee enemmistöpäätöksellä puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  Kokouksen alussa valitaan myös sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajia valitaan useimmiten kaksi. Samat henkilöt voidaan valita ääntenlaskijoiksi.

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Yhtiön kokousmenettelystä käsitellään tässä osakeyhtiön yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen yleistä kokousmenettelyä, äänestämistä, pöytäkirjaa ja sen tarkistamista, kokouksessa esitettävää eriävää mielipidettä ja päätösten pätemättömyyttä eräiltä osin. Yhtiön kokousmenettelyyn liittyviä muita asioita ei tässä käsitellä eikä pörssiyhtiöön liittyviä erityispiirteitä.

Laita hallinnolliset rutiinit kuntoon ja tee päätöksenteosta ketterää.

Laita hallinnolliset rutiinit kuntoon ja tee päätöksenteosta ketterää.

Paperien pyörittämiseen kuluu yllättävän paljon näkymättömiä työtunteja. Myös päätöksentekoon tulee pullonkaula, kun avainhenkilö on vaikeasti tavoitettavissa. Tämä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia.

Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaus

Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaus

Jos jollekin tuotteelle Torquayn pöytäkirjan A-liitteeseen sisältyvässä Suomen luettelossa edellytetyn kohtelun ja samalle tuotteelle yleissopimukseen liittyvässä Suomen nykyisessä luettelossa edellytetyn kohtelun välillä esiintyy erilaisuutta, on A-liitteeseen sisältyvässä luettelossa edellytetty kohtelu määräävä.

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Susanna on viestinnän rautainen ammattilainen, joka huolehtii siitä, että tieto kulkee sujuvasti. Susannalla on pitkä kokemus Vastuu Groupin palveluista, ja hän jakaa asiantuntemustaan blogikirjoituksissaan.

Miten yhdistyksen kokous tulisi järjestää poikkeusaikana?

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää sekä varsinaisilta jäseniltään että kannattajajäseniltään jäsenmaksua. Yhdistyksellä on oikeus järjestää sellaisia taloudellisesti vähäarvoisia tapahtumia, joita voimassa oleva yhdistyslaki tarkoittaa ja jotka ovat yhdistyksen tarkoituksen mukaisia tai sitä tukevia. Tämän lisäksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.