Hallituksen kulukorvaukset

Hallituksen kulukorvaukset

Osallistumismaksujen ja alennettujen harjoittelumaksujen ilmoittaminen

Mikäli henkilö saa tehtävästä palkkana pidettävää korvausta, esim. kokouspalkkion josta pidätetään ja tilitetään vero, päivärahojen saajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin palkansaajaan. Eli päivärahojen ja kilometrikorvausten osalta rajoja ei tämän yhdistyksen osalta ole.

Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät

Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät

Palkkiotoimikunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä, joista kukaan ei voi olla kansanedustaja tai eduskunnan virkamies, valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi.

taloyhtiön hallituksen puh.joht kulukorvaus

taloyhtiön hallituksen puh.joht kulukorvaus

Esimerkki: Vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla hengitysyhdistykselle ja se maksaa ne kaikki kerralla. Tämän päivän jälkeen yhdistys ilmoittaa maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin 5 päivän kuluessa. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa tai saajan ikärajaa.

Palkkiot ja kulukorvaukset ilmoitettava tulorekisteriin nopeasti ensi vuonna – viiveestä voidaan

Palkkiot ja kulukorvaukset ilmoitettava tulorekisteriin nopeasti ensi vuonna – viiveestä voidaan ”sakottaa”

Palkat, palkkiot ja kulukorvaukset on ensi vuonna ilmoitettava tulorekisteriin. Erilaisten pienten yhteisöjen, jotka maksavat tällaisia maksuja epäsäännöllisesti, on muistettava, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös niitä.

Joskus maksetaan yksi illallinen, joskus kulukorvaukset

Joskus maksetaan yksi illallinen, joskus kulukorvaukset

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Twinning-hankkeissa voi olla useampia hakijavaltiossa työskenteleviä pitkä- tai lyhytaikaisia asiantuntijoita, ja hankkeita voidaan toteuttaa myös yhdessä toisen jäsenvaltion kanssa. Virastojen lisäksi eräät liikelaitokset ja julkishallinnon yhtiöt ovat saaneet oikeuden olla mukana hankkeissa.

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten hallituksen jäsenet ja nuorisojäsenet

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten hallituksen jäsenet ja nuorisojäsenet

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen nimeämän henkilön kanssa (Invalidiliitto, jäsenyhdistysten mallisäännöt 10§, 2015). 

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valvoo, että yhtiökokoukset pidetään ja kokouksissa päätetyt asiat hoidetaan. Lisäksi hallitus huolehtii, että kaikki taloyhtiön lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös ja muut kirjanpidolliset asiat tulevat tehdyiksi. Hallituksen vastuulla on myös isännöitsijän valinta. Taloyhtiöt hankkivat isännöitsijä- ja huoltoyhtiöiden palveluja, jotta taloyhtiön hallinnolliset ja kiinteistön huoltoon liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen puheenjohtaja pyytää eroa tehtävästään – taustalla keskustelu kulukorvauksista

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio jääväsi itsensä perussuomalaisten kansanedustajien kulukorvausasian käsittelystä, koska hänen vaimonsa on ehdolla eduskuntaan samassa vaalipiirissä kuin edustaja Vähämäki.