Hallituksen kokouskutsu malli

Hallituksen kokouskutsu malli

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Ellei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa muu hallituksen jäsen sillä edellytyksellä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä kannattaa koolle kutsumista. Kutsujen lähettäminen voidaan antaa myös esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouskutsu

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouskutsu

Asunto-osakeyhtiön hallitus kokoontuu tarvittaessa ja hallituksen koolle kutsumisesta vastaa sen puheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot työpaikan ilmoitustaululle

Luottamushenkilöiden yhteystiedot työpaikan ilmoitustaululle

Työpaikan ilmoitustaululla on syytä olla näkyvillä luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun, yhdistyksen ja mahdollisen työpaikan yhteyshenkilön yhteystiedot. Alla olevasta linkistä löytyy lomake (pdf), johon kyseiset tiedot voi tulostamisen jälkeen täyttää.

Kutsu osakeyhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu osakeyhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lakikirjasta ei löydy kohtaa, jossa hallituksen kokouksien kokouskutsuaikataulusta olisi määrätty jotakin. Ainoastaan yhtiökokouksen osalta (Asunto-osakeyhtiölain 3.luku 33 §), mikä on jo mainittukin aiemmassa vastauksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

– Kun asiat on hyvin valmisteltu ja osallistujat ovat voineet tutustua etukäteen kokousmateriaaleihin, on otettu ensimmäiset askeleet siihen, että kokous voi olla sujuva ja onnistunut, sanoo isännöitsijä, toimitusjohtaja Kati Rajala Tampereen Isännöintipalvelusta.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyslakiin tuli vuonna 2010 lisäys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä vain, jos asiasta on mainittu yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen kokouksilla tulee aina olla aika ja paikka, ja etäosallistuminen voi olla mahdollista sen lisäksi.

Laadi yhtiökokouskutsu huolella – kutsun täytyy sisältää nämä asiat

Eräässä tapauksessa, jossa kokouskutsuun oli vilahtanut väärä osoite, asia hoidettiin siten, että isännöintiyrityksen työntekijä jäi odottamaan tulijoita kutsussa mainittuun kokouspaikkaan ja ohjasi osakkaat oikeaan paikkaan. Lisäksi osakkaille lähetettiin heti asian havaittua tiedote virheellisestä osoitetiedosta. Kokous aloitettiin varmuuden vuoksi puoli tuntia myöhemmin, jolloin kaikki väärän osoitteeseen menneet ehtivät paikalle.

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.