Hallituksen kokous sähköpostilla

Hallituksen kokous sähköpostilla

Osakeyhtiön hallituksen kokous sähköisesti

Asunto-osakeyhtiölaki ei rajoita mitenkään hallituksen kokousmenettelyä, joten taloyhtiön hallituksen sähköinen kokous toimii päätöksenteossa siinä missä niin sanottu perinteinenkin kokous. Hallituksen tulee kuitenkin noudattaa hyviä kokouskäytäntöjä riippumatta siitä, missä muodossa kokous pidetään.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyslakiin tuli vuonna 2010 lisäys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä vain, jos asiasta on mainittu yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen kokouksilla tulee aina olla aika ja paikka, ja etäosallistuminen voi olla mahdollista sen lisäksi.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Sikäli laiton, ettei selvää aikaa voi laittaa, kukin vastaa kun ehtii. Isännöitsijä ei paikalla! Hankalaa ja työlästä, yksitellen ponnahtaa viestejä ja isännöitsijäkö siinä ruletissa pysyy kärryillä ja ehtii vastailla? Soveltuu parhaiten vain keskinäisiin pohdintoihin ja informointiin jäsenten kesken ja sitä tulisikin lisätä, ihmeen vähän löytyy halukkuutta edes siihen. Harva vastaa, jos jotain kysyy!

Yhtiökokoukseen osallistuminen teknisen välineen avulla 

Yhtiökokoukseen osallistuminen teknisen välineen avulla 

Olen yrittänyt ottaa selville, kuinka pitkä aika hallituksen kokouskutsun ja kokouksen välillä tulee olla. Yhtiöjärjestyksessä ei asiasta mainita mitään. Onko mitään lakia tai paperia johon voisin vedota? Kokousta ei voi mielestäni kutsua koolle kahden päivän varotusajalla. Onko se edes laillista???

Etä­ko­kouk­set tulivat ta­lo­yh­tiöi­hin – yh­tiö­ko­kouk­sen voi siirtää syksyyn ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia, jopa säh­kö­pos­ti­ko­kous on­nis­tuu

Etä­ko­kouk­set tulivat ta­lo­yh­tiöi­hin – yh­tiö­ko­kouk­sen voi siirtää syksyyn ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia, jopa säh­kö­pos­ti­ko­kous on­nis­tuu

Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain. Poikkeuslain mukaisesti tänä vuonna hallituksen on laadittava tilinpäätös 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden osalta viimeistään 30.6.2020. Varsinainen yhtiökokous on poikkeuslain mukaan pidettävä 30.9.2020 mennessä.

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Osallistuminen taloyhtiön kokoukseen etäyhteydellä mahdollistaa osallistumisen myös sellaisissa tilanteissa, kun fyysiseen kokoukseen osallistuminen ei onnistuisi, esimerkiksi työmatkalta tai sairasvuoteelta käsin. Tällöin perinteisen kokouksen rinnalle voidaan lisätä etäosallistumismahdollisuus.

Kokouksen järjestäminen Microsoft Teamsin avulla

Asiakastaloyhtiömme voivat järjestää turvallisen yhtiökokouksen koronaviruspandemiasta huolimatta. Tarjoamme mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksen usealla eri tavalla ja tapoja yhdistelemällä. Fyysisesti voidaan kokoontua Braleva Kiinteistöpalveluiden tiloissa kokoontumisrajoitusten puitteissa, etäkokouksella Microsoft Teamsin välityksellä (asunto-osakeyhtiölaki vaatii, että yksi osakas on fyysisesti kokouspaikalla) tai postikokouksella, jolloin osakkaat ilmoittavat kantansa etukäteen ennen kokousta.

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä ja neuvoja kokoomuksen yhdistystoimijoille etätyöskentelyn tueksi

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukseen voi osallistua hallituksen päätöksellä myös teknisen välineen avulla, kuten sähköpostin tai muun vastaavan yhteyden kautta. Sähköinen osallistuminen kokoukseen rajoittaa osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeutta yhtiökokouksessa (AOYL 6:17).