Hallituksen kokous päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous päätösvaltaisuus

Päätösvaltaisuus, kokouskutsu ja kokouskäytännöt

Päätöstä ei hallitus kuitenkaan saa tehdä, riippumatta paikalla olijoiden määrän vaatimuksista, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäsenelle.

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä keskustelu-, kulttuuri-, liikunta-, huvi- ja muita vastaavia tilaisuuksia, pitää yhteyttä yhdistyksille tärkeisiin tahoihin, tekee matkoja historian kannalta merkittäviin paikkoihin sekä julkaisee omaa lehteä.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tammikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun kuluessa kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaus

Yhdistyksen nimi on  Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Iltakoulu ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Iltakoulu. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7. Asioiden käsittely ja päätöksenteko hallituksessa

3 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Päättääkö asiasta osakeyhtiön hallitus vai yhtiökokous?

Osakeyhtiön kannalta laajakantoisissa asioissa, kuten esimerkiksi liiketoiminnan luovuttamistilanteissa, esitetään usein otsikossa oleva kysymys. Saman vastauksen saattaa haluta myös ulkopuolinen kolmas toimija, mikäli se haluaa tarkistaa, että osakeyhtiön päätös on tehty oikeassa järjestyksessä ja on siten pätevä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyslakiin tuli vuonna 2010 lisäys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä vain, jos asiasta on mainittu yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen kokouksilla tulee aina olla aika ja paikka, ja etäosallistuminen voi olla mahdollista sen lisäksi.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Hakkilan pientaloalueen (omakotitalojen, pienkiinteistöjen ja asunto- osakkeenomistajien ja haltijoiden) etujen valvonta sekä asumisviihtyvyyden säilyttäminen ja lisääminen.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esimerkiksi kokouksia sekä keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia ja seuraa ohjauksen alan ammatillista kehitystä sekä pyrkii herättämään kiinnostusta sitä kohtaan.

Onko hallituksen kokoukseen pakko osallistua?

Yhdistyksen tarkoituksena on kansallisena ja moniammatillisena järjestönä pyrkiä edistämään kliinistä kivun hoitoa harjoittavien henkilöiden yhteistyötä ja koulutusta Suomessa. Tavoitteena on myös tutkimuksen ja kliinisten hoitomuotojen kehittäminen ja mielipiteenmuokkaus kivun hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys pyrkii myös edistämään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti IASP:n (International Association for the Study of Pain), SASP:n (Scandinavian Association for the Study of Pain) ja naapurimaiden vastaavien yhdistysten kanssa.