Hallituksen kokous koollekutsuminen

Hallituksen kokous koollekutsuminen

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Ellei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa muu hallituksen jäsen sillä edellytyksellä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä kannattaa koolle kutsumista. Kutsujen lähettäminen voidaan antaa myös esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Lakikirjasta ei löydy kohtaa, jossa hallituksen kokouksien kokouskutsuaikataulusta olisi määrätty jotakin. Ainoastaan yhtiökokouksen osalta (Asunto-osakeyhtiölain 3.luku 33 §), mikä on jo mainittukin aiemmassa vastauksessa.

Miten yhtiön hallinto voidaan järjestää poikkeusolosuhteiden aikana? Vinkit yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestämiseen

Miten yhtiön hallinto voidaan järjestää poikkeusolosuhteiden aikana? Vinkit yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestämiseen

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestäminen etäyhteyksien avulla

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestäminen etäyhteyksien avulla

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä lain edellyttämistä asioista, eli muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta johdon jäsenille.

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

Pöytäkirja tarkastetaan vaikka saman tien

AVIn on yhtiön hallituksen jäsenen, tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asuntokauppalain mukainen osakkeenostajien kokous yhtiön kustannuksella, jos osakeyhtiön hallitus ei ole kutsunut kokousta koolle viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset.

Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tavallisesti silloin, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai silloin jos yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry säännöt

Tässä artikkelissa ei käsitellä julkisesti noteerattujen yhtiöiden (Oyj) eikä asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksia, vaikka useimmat tavallisissa osakeyhtiöissä noudatettavat menettelytavat soveltuvat niihinkin. Artikkelissa ei myöskään käsitellä erityispiirteitä sellaisista yhtiöistä, joissa on hallintoneuvosto.

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.