Hallituksen kokous esityslista malli

Hallituksen kokous esityslista malli

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Ellei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa muu hallituksen jäsen sillä edellytyksellä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä kannattaa koolle kutsumista. Kutsujen lähettäminen voidaan antaa myös esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyslakiin tuli vuonna 2010 lisäys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä vain, jos asiasta on mainittu yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen kokouksilla tulee aina olla aika ja paikka, ja etäosallistuminen voi olla mahdollista sen lisäksi.

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Eduskunta on 30.4. hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp). Eduskunnan tiedotuksen mukaan lakimuutos on voimassa 1.5.2020 alkaen.

Anna mielipiteesi kuulua yhtiökokouksessa!

Anna mielipiteesi kuulua yhtiökokouksessa!

Minulla samankaltainen ongelma. Kutsu taloyhtiön hallituksen kokoukseen tulee torstaina postilaatikkoon ja kokous on jo maanantaina. Olen kurssilla toisella paikkakunnalla jossa myös olen yöt maanantaista perjantaihin. Onko tämä ihan laillista tuohua?

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä ja neuvoja kokoomuksen yhdistystoimijoille etätyöskentelyn tueksi

Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä ja neuvoja kokoomuksen yhdistystoimijoille etätyöskentelyn tueksi

Tarkat osallistumisohjeet kokoukseen tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta (normaali kokous) tai kokouskutsun yhteydessä (kokous kiireellisiä poliittisia tilanteita varten). Etäyhteyksin pidetyistä kokouksista laaditaan pöytäkirja normaaliin tapaan.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kokoustilanteessa puheenjohtaja jakaa puheenvuorot, mutta kannattaa sopia ja kertoa kaikille osallistujille ennen kokousta, miten pyydetään puheenvuoro, miten ne jaetaan ja pidetään. Ennen jokaista äänestystä on sovittava, miten äänestys toteutetaan.

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen askellukset

Muistathan, että korjausohjelmaa hallitus voi myös itse ylläpitää Talokanavassa ja talousarvioon otetaan korjausbudjetti suoraan korjausohjelman mukaisesti! Toki huomioiden se, että ”akuutit ja juoksevat ylläpitokorjaukset” varaus tehdään aina lisäksi, oletuksena edellisvuoden budjetoidun arvon perusteella.

Taloyhtiön hallituksen kokous: Kahdeksan keskeistä kysymystä

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Tärkein viesti tulee niiltä, joita ei valita

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tulisi olla läsnä varsinaisella kokouspaikalla. Kokouksen puheenjohtajalla olisi velvollisuus huolehtia, että videoneuvotteluyhteyden avulla osallistuva henkilö voi seurata ja osallistua toimielimen kokoukseen koko kokouksen ajan. Hänen olisi keskeytettävä toimielimen kokous välittömästi, jos käytettävä videoneuvotteluyhteys katkeaa.