Hallituksen kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestäminen etäyhteyksien avulla

Suotavaa on myös jossain vaiheessa, joko järjestäytymiskokouksessa tai myöhemmin, läpikäydä yhtiön yhtiöjärjestys ja tarkistaa sieltä ainakin mitä sanotaan vastikeperusteista, käyttömaksuista, hallituksesta sekä yhtiökokouksesta. Hyvä on niin ikään läpikäydä tai päivittää roolit ja tehtävien jako isännöitsijän ja hallituksen välillä. Pohjana tässä toimii isännöintisopimus. Myös muihin yhtiön keskeisiin sopimuksiin, kuten huolto-, tietoliikenne- ja vakuutussopimuksiin, on syytä jossain vaiheessa perehtyä. 

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Ellei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa muu hallituksen jäsen sillä edellytyksellä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä kannattaa koolle kutsumista. Kutsujen lähettäminen voidaan antaa myös esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää sekä varsinaisilta jäseniltään että kannattajajäseniltään jäsenmaksua. Yhdistyksellä on oikeus järjestää sellaisia taloudellisesti vähäarvoisia tapahtumia, joita voimassa oleva yhdistyslaki tarkoittaa ja jotka ovat yhdistyksen tarkoituksen mukaisia tai sitä tukevia. Tämän lisäksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Liiketoimintajohtokunta valmistelee hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat. JYY-konsernin liiketoimintastrategia hyväksytään edustajiston toimikauden ensimmäisenä vuotena talousarviokäsittelyn yhteydessä. Liiketoimintajohtokunta vastaa liiketoimintastrategian valmistelusta toimitusjohtajan esittelystä.

Tulitko valituksi hallitukseen? Selvitä ainakin nämä asiat

Tulitko valituksi hallitukseen? Selvitä ainakin nämä asiat

Muista lisäksi oikea asenne! Kysymällä oppii ja omalla aktiivisuudella on suuri merkitys työn onnistumisen kannalta. Tehtävän tuomaa vastuuta ei kannata pelätä – asiantunteva isännöitsijä tukee hallitusta ja auttaa toimimaan taloyhtiön parhaaksi. 

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen

Osallistuminen taloyhtiön kokoukseen etäyhteydellä mahdollistaa osallistumisen myös sellaisissa tilanteissa, kun fyysiseen kokoukseen osallistuminen ei onnistuisi, esimerkiksi työmatkalta tai sairasvuoteelta käsin. Tällöin perinteisen kokouksen rinnalle voidaan lisätä etäosallistumismahdollisuus.

Kalatalousalueen etäkokouksen järjestäminen poikkeusoloissa

On hyvä muistaa, että sähköiset kokoukset ovat vielä uusi toimintatapa melko monelle. Osallistujille tulisi antaa tarpeeksi aikaa tutustua kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja ohjeisiin. Kokouksen päätyttyä on tärkeää tehdä todella selkeä pöytäkirja siitä, mitä asioita on käsitelty ja päätetty, ja miten päätöksissä on menetelty.

Kokouksen järjestäminen Microsoft Teamsin avulla

Asiakastaloyhtiömme voivat järjestää turvallisen yhtiökokouksen koronaviruspandemiasta huolimatta. Tarjoamme mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksen usealla eri tavalla ja tapoja yhdistelemällä. Fyysisesti voidaan kokoontua Braleva Kiinteistöpalveluiden tiloissa kokoontumisrajoitusten puitteissa, etäkokouksella Microsoft Teamsin välityksellä (asunto-osakeyhtiölaki vaatii, että yksi osakas on fyysisesti kokouspaikalla) tai postikokouksella, jolloin osakkaat ilmoittavat kantansa etukäteen ennen kokousta.