Hallituksen jäsenen vastuu konkurssissa

Hallituksen jäsenen vastuu konkurssissa

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Takaisinsaantilaissa näkökulma on velallisintressipainotteinen, joskin eritoten yleisen takaisinsaantiperusteen kysymyksessä ollen tilanteella on usein liittymänsä OYL 1:8 §:n mukaiseen huolellisuusvelvollisuuden laiminlyömiseen, OYL 13:1,3 §:ssä säädettyyn laittomaan varojen jakoon tai jopa RL 39:1 §:ssä kriminalisoituun velallisen epärehellisyyteen. Tällaisissa yhtiöissä ei useinkaan ole ollut aitoa riippumatonta hallitusta ja yleistä velkojatahoa loukkaavat järjestelyt ovat niissä varsin tavanomaisia.

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön konkurssin uhatessa - KKO:2012:65

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön konkurssin uhatessa – KKO:2012:65

Asiassa KKO:2012:65 oli kyse siitä, että osakeyhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön ainoa osakkeenomistaja A ei ollut ryhtynyt vanhassa osakeyhtiölaissa – jota tapauksessa sovellettiin – säädettyihin toimiin yhtiön asettamiseksi selvitystilaan, vaikka yhtiön oma pääoma oli menetetty. Yhtiön konkurssipesä vaati A:ta korvaamaan vahingon, joka yhtiölle oli aiheutunut sen varallisuusaseman heikentymisestä yhtiön jatkettua tappiollista liiketoimintaa.

Osakeyhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi 5/2012

Osakeyhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi 5/2012

Osakeyhtiössä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja voivat joutua sekä sisäiseen vastuuseen yhtiötä kohtaan että vastuuseen ulkopuoliselle. Yhtiötä (ja konkurssitilanteessa sen konkurssipesää) kohtaan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat vahingosta, jonka toimessaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttavat yhtiölle. Korvausvastuu voi siis syntyä, mikäli hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei hoida tehtäviään ns. huolellisen miehen tavoin.

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osakeyhtiön hallituksen tehtävä osakeyhtiössä on huolehtia sen hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen jäsenen vastuu ulottuu myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen.

Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä – sanktiot voivat olla ankarat

Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä – sanktiot voivat olla ankarat

Konkurssin vaiheet eli konkurssimenettely etenee yksinkertaisesti sanottuna näin: konkurssin hakeminen, konkurssin asettaminen, pesänhoitajan määrääminen, konkurssipesän varojen jakaminen ja konkurssin päättyminen.

Yritysluottotiedot ja henkilökohtaiset tiedot voidaan yhdistää

Yritysluottotiedot ja henkilökohtaiset tiedot voidaan yhdistää

Yrityksen perustietojen ohella tallennetaan yrityksen vastuuhenkilöt vastuuhenkilötietokantaan. Luottotietolain mukaan vastuuhenkilöitä ovat henkilöyhtiöiden yhtiömiehet, toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä prokuristit ja muut henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus.

Avainsana: Hallituksen jäsenen eettiset ohjeet

”Hallitusammattilaisena en voi olla mukana yrityksessä, joka kaatuu konkurssiin” on ollut erään hallitusammattilaisen viesti yritykselle, joka kaipasi pikaista saneerausta (Talouselämä 28/2018). Saneeraus käynnistettiin ja yritys pelastui. Hallituksen jäsenen ”ankara vastuu” ja konkurssin myötä tahriintuva nimi selittävät ammattilaisen viestin sävyn ja sanavalinnat. Samalla se kuitenkin panee pohtimaan, onko riskiä kaihtava hallitusammattilainen oikea valinta kaikille yrityksille.

Osakeyhtiön johdon vastuu käytännössä (1 pv)

Osakeyhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet voivat olla henkilökohtaisesti vastuussa vahingosta, joka aiheutuu yhtiön toiminnassa yhtiölle, sen osakkaalle tai ulkopuoliselle. Pahimmillaan kyse voi olla jopa rikosoikeudellisesta vastuusta. Hyvin monelle on käytännössä epäselvää, mistä toimitusjohtaja sekä muu ylin johto ja hallitus todellisuudessa vastaavat.