Haitallisen työn lisä

Haitallisen työn lisä

Nuoret työssä – Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt

Työkokemuslisän tulee kuitenkin olla vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan perusteella 2 palvelusvuoden jälkeen 0,49 euron 4 palvelusvuoden jälkeen 0,96 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,43 euron suuruinen.

14.1 Tilapäinen poikkeama työolosuhteissa

14.1 Tilapäinen poikkeama työolosuhteissa

Jos työolosuhteissa esiintyy selvästi havaittavaa tilapäistä poikkeamaa, jota ei ole otettu huomioon työnvaativuutta määriteltäessä, maksetaan haitan suuruuden perusteella määriteltyä erillistä lisää.

Moni työ on hevonpaskaa – turhaa tai haitallista ympäristölle

Moni työ on hevonpaskaa – turhaa tai haitallista ympäristölle

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Jo työtilojen, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa pitää huolehtia siitä, että työn asettamat vaatimukset ja työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ovat tasapainossa.

Helle voi aiheuttaa jopa hengenvaaraa työpaikalla - Tiesitkö tätä: Jos lämpötila nousee yli 28 asteen, sinulla on oikeus pitää enemmän taukoja

Helle voi aiheuttaa jopa hengenvaaraa työpaikalla – Tiesitkö tätä: Jos lämpötila nousee yli 28 asteen, sinulla on oikeus pitää enemmän taukoja

Työturvallisuuslaista löytyy lisää pykäliä, jotka ohjaavat työnantajan toimia, kohteinaan muun muassa riskien välttäminen ja vähentäminen, väkivallan uhka, häirintä, yksintyöskentely- ja yötyöhaittojen torjunta sekä yhtäjaksoisen työn tauottaminen.

13.1. TUPAKKA TEHOSTAA TYÖSSÄ ESIINTYVIEN HAITALLISTEN ALTISTEIDEN VAIKUTUKSIA

13.1. TUPAKKA TEHOSTAA TYÖSSÄ ESIINTYVIEN HAITALLISTEN ALTISTEIDEN VAIKUTUKSIA

Eristämisellä tarkoitetaan sitä, että tartuntatautiin sairastunutta tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyä henkilöä hoidetaan terveydenhuollon toimintayksikössä erillään muista siten, että tartunta ei leviä.

Kotviminen antaa uusia ideoita ja parantaa työhyvinvointia

Kotviminen antaa uusia ideoita ja parantaa työhyvinvointia

Prokrastinaatio – vetkuttelu, lykkääminen – nähdään usein haitallisena toimintatapana, joka vähentää työn tehokkuutta ja lisää viivästyksiä. Prokrastinaatiota voi tarkastella kuitenkin myös myönteisestä näkökulmasta. Näkökulman kääntämisen välineenä toimii kotvimisen käsite.

Kun työpaikan lämpötila ylittää +28, on työtä tauotettava lisää

Työntekijän palkkaaminen tuo aina mukanaan tiettyjä velvollisuuksia, jotka työnantajan on lain mukaan hoidettava. Kun kyseessä on nuori tai alaikäinen työntekijä, on esimerkiksi työaikaseurannassa ja työturvallisuudessa noudatettava erityistä tarkkuutta.

Työn keskeytyminen vie aikaa ja turhauttaa

Töistä läh­ties­säsi olet tur­hau­tu­nut: mihin aika oikein kului, kun raport­tia­kaan ei saa­nut val­miiksi? Miten vähen­tää työ­päi­vän kat­ko­nai­suutta? Aika kului teh­tä­västä toi­seen harp­po­mi­seen. Kes­key­tyk­set ja niistä palau­tu­mi­nen ovat arki­päi­vää, ja kat­kos­ten on arvioitu hauk­kaa­van työ­ajasta jopa nel­jäs­osan.