Fyysiset kuormitustekijät

Fyysiset kuormitustekijät

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Työantajan velvollisuudet haitallisen kuormituksen poistamiseksi

Jo työtilojen, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa pitää huolehtia siitä, että työn asettamat vaatimukset ja työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset ovat tasapainossa.

Työn kuormitustekijät ja sairauspoissaolot

Työn kuormitustekijät ja sairauspoissaolot

Rakennustyömaa on myös työyhteisö, jossa vallitsevat työyhteisöille ominaiset yleiset psykososiaaliset ilmiöt ja lainalaisuudet. Esimerkiksi työyhteisön sosiaalinen toimivuus vaikuttaa osaltaan henkilöstön psyykkisen kuormituksen määrään ja laatuun. Työyhteisöstä johtuvia psyykkisen kuormituksen yleisiä syitä voivat olla ristiriita- ja estetilanteet, sekä sellaiset muutostilanteet, jotka koetaan uhkaavina.

Nämä psyykkiset tekijät kuormittavat eniten työpaikoilla - 15 asiaa

Nämä psyykkiset tekijät kuormittavat eniten työpaikoilla – 15 asiaa

Mastotyöntekijät ovat keskimäärin normaalikuntoisia, mutta heidän elimistöönsä ja lihaksistoonsa kohdistuu ajoittain ylikuormitusta. Tämä kävi ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto tuki. Tulosten avulla määriteltiin toimintakykymittaristo korkealla työtä tekevien testisuosituksiksi.

Työn kuormittavuus työnantajan näkökulmasta

Työn kuormittavuus työnantajan näkökulmasta

Voit kutsua myös liikunta-alan ammattilaisemme työpaikallenne. Selvitämme yhdessä kanssanne työn fyysiset kuormitustekijät ja niihin sopivat liikunnalliset toimet. Ota yhteyttä Arto Tuomaalaan 08-221 473 (valvomo)

Esimerkkejä työhön ja työympäristön mahdollisista vaaroista:

Esimerkkejä työhön ja työympäristön mahdollisista vaaroista:

Työkykyyn ratkaisevasti vaikuttavat yksityiskohdat ovat usein arkisia ja mitättömiltä tuntuvia asioita, joita pystyy havainnoimaan paljaalla silmällä. Ammattitaitoa on pienistäkin yksityiskohdista huolehtiminen.

Esitys aiheesta: ”Ergonomia ja työkykyisyys”— Esityksen transkriptio:

Opiskelun tueksi opiskelijoille mahdollistetaan tutorryhmätyöskentely Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa.  Tutortapaamiset ovat opiskelijoille vapaaehtoisia, mutta lämpimästi suositeltavia. Tapaamisissa tutustutaan opintojaksoihin sekä saadaan vertaistukea toisilta opiskelijoilta.

Lonkkanivelrikko aiheuttaa usein työntekijäammateissa toimivien miesten työkyvyttömyyden

Työturvallisuuslaista löytyy lisää pykäliä, jotka ohjaavat työnantajan toimia, kohteinaan muun muassa riskien välttäminen ja vähentäminen, väkivallan uhka, häirintä, yksintyöskentely- ja yötyöhaittojen torjunta sekä yhtäjaksoisen työn tauottaminen.