Fyysinen ergonomia

Fyysinen ergonomia

Ergonomisten työtilojen ja välineiden suunnittelu

Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan. Hyvä työtulos on saatava aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.

Fyysinen kuormitus - Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysiseen ergonomiaan sisältyvät työasennot ja –liikkeet, toistotyö, raskaat nostot ja näyttöpäätetyö. Haitallinen ja liiallinen fyysinen kuormitus aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia, laatupoikkeamia ja tuotannon häiriöitä sekä työn sujumattomuutta ja tehottomuutta. Seisomatyö rasittaa erityisesti alaraajojen lihaksia ja verenkiertoa, kun istumatyö puolestaan kuormittaa selkää, niskaa ja kaularankaa. Monet istumatyötä tekevät suorittavat näyttöpäätetyötä, joka rasittaa lisäksi tuki- ja liikuntaelimistöä ja silmiä.

Ergonomia ja fyysisen kuormittumisen hallinta

Ergonomia ja fyysisen kuormittumisen hallinta

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Hoitotyön kuormittavuutta voidaan vähentää ergonomialla ja yhdessä kehittämällä

Hoitotyön kuormittavuutta voidaan vähentää ergonomialla ja yhdessä kehittämällä

Tämä blogikirjoitus tarkastelee työn kuormittavuutta hoitotyössä, ergonomian eri osa-alueita sekä listaa DIKO-hankkeessa kokeiltuja ja kehitettyjä ratkaisuja työn ja työympäristöjen kehittämiseen mukana olleissa yrityksissä. Blogi on osa DIKO-hankkeen blogisarjaa.

Mitä on toimistoergonomia? + 5 vinkkiä aktiivisempaan työpäivään.

Mitä on toimistoergonomia? + 5 vinkkiä aktiivisempaan työpäivään.

Fyysisessä ergonomiassa digitaaliset työkalut ja edistyneet ohjelmistot mahdollistavat työpaikan analysoinnin. Työntekijän liikkeet kirjataan liiketalouden työkalulla ja tuodaan analysointijärjestelmään. Vaarallisten asentojen ja liikkeiden havaitsemiseksi ohjelmistoon otetaan käyttöön perinteiset riskinarviointimenetelmät – kuten esimerkiksi ViveLabin ergonomisessa arviointiohjelmistossa RULA ja NASA-OBI.

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

Pyöreät pöydänreunat ovat ergonomisesti parempi vaihtoehto kuin terävät laidat, koska pöydällä lepäävään käteen ei kohdistu puristusta. Kannettaville tietokoneille erillinen näyttöpääte on silmien ja pään asennon kannalta paras. Tuolivaihtoehdot ovat suositeltavaa testata ennen hankintaa – käyttäjien tarpeet, kun ovat erilaiset.

3. Paranna työhyvinvointia panostamalla ergonomiaan

Juttusarjan ensimmäisessä osassa vinkkasimme viisi nopeasti toteutettavaa ideaa avokonttorin sisustukseen. Kakkososassa tarkastelemme aihetta hiukan laajemmin: näemme toimitilat osana yrityksen brändiä, käymme läpi tilojen siisteyden, ergonomian ja akustiikan merkitystä sekä esittelemme monitilatoimiston konseptin. Toimitilojen sisustaminen ei ole pelkkää ulkokuoren kiillottamista, vaan sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä muun muassa työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ota vinkit talteen!

Vaivaton viulisti: viulistin fyysisen ergonomian opas

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.”