Forssa aikuissosiaalityö

Forssa aikuissosiaalityö

Pelti rutisi kolarissa Kymppitiellä Jokioisilla

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti, tasavertaisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Osapuolet pääsevät käymään vuoropuhelua rikoksesta tai riidasta ja sen seurauksista ja miten asia mahdollisesti voidaan hyvittää tai korjata.

Forssan Lehden laajalevikkinen keskiviikkonumero korvaa lakkautetun Seutu-Sanomien jättämän aukon mutta ei jää vain siihen

Forssan Lehden laajalevikkinen keskiviikkonumero korvaa lakkautetun Seutu-Sanomien jättämän aukon mutta ei jää vain siihen

Joulu on tulossa ja siiliperheen talous on tiukilla. Siiliä huolettaa, miten rahat riittävät jouluherkkuihin ja lasten lahjoihin. Onneksi Siili sai aikuissosiaalityöstä neuvon, että vähävaraiset lapsiperheet voivat hakea jouluavustusta täyttämällä hakemuksen ja palauttamalla sen oman kuntansa aikuissosiaalityöhön. Jouluavustuksena jaetaan SPR:n ja MLL:n lahjoittamia lahjakortteja sekä yksityisiltä saatuja joululahjoja.

Kuka voi saada Kaikukortin Kanta-Hämeessä?

Kuka voi saada Kaikukortin Kanta-Hämeessä?

Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi museoihin, konsertteihin tai teatteriin. Kortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään. Kaikukortti-kokeilu alkaa näillä näkymin Kanta-Hämeessä vuoden 2021 alussa ja kestää Kanta-Hämeessä 31.12.2021 asti.

Avoimet työpaikat Forssa, Karkkila, Riihimäki, Loppi, Vihti, Akaa, Hämeenlinna

Avoimet työpaikat Forssa, Karkkila, Riihimäki, Loppi, Vihti, Akaa, Hämeenlinna

Lisäksi toimikunta huolehtii sille varattujen tai sopimuksin tulleiden muiden uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteiden rakennuttamisesta ja kaupungin omistaminen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tilaaman teknisen kunnossapidon asiantuntijatehtävistä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 voimajohtohanke

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 voimajohtohanke

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.8.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys

Toiminta-alueeseen kuuluvat Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on toimitilat Hämeenlinnassa, mutta työntekijät liikkuvat koko maakunnan alueella tarpeen mukaan.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Osahankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä Ester – Nuoret pudokkaat -hankkeen ja kaupungin sähköisen asiointihankkeen kanssa. Hankeyhteistyössä toteutetussa Nuorten Kipinä -kehittämisryhmässä nuoret saivat itse vaikuttaa palveluidensa kehittämiseen.

Maaseutuyksikkö on suljettuna 6-26.7.2020.

Palk­kaus­jär­jes­tel­mästä on sovittu työ­eh­to­so­pi­muk­sissa. Kun­nal­li­nen tymark­ki­na­lai­tos on ohjeis­ta­nut kun­tia käyt­tä­mään sitä, ja ammat­ti­lii­tot kou­lut­ta­vat luot­ta­mus­mie­hiä joka vuosi. Silti jär­jes­telmä ei toimi. Työn vaa­ti­vuu­den arviointi (TVA) on kun­nal­li­sen palk­kaus­jär­jes­tel­män perusta, jolle palk­kaus­jär­jes­telmä raken­tuu. Var­si­nai­nen teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka mää­ri­tel­lään TVA:n perus­teella. Jotta TVA voi­daan tehdä, on oltava teh­tä­vä­ku­vaus.

Toimintakertomus 2014 – Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä

– Suvut ovat hajallaan. Ei ole enää entisajan mallia, jota Somerolla aika paljonkin vielä näkee. Täällä isovanhemmat ovat tiiviisti mukana, ja lähiyhteisökin osallistuu. Mutta yhä harvinaisempaa se alkaa olla.