Esimiehen valta ja vastuu

Esimiehen valta ja vastuu

Esimiehen tehtävä – ei valtaa ilman vastuuta

Otin vuosituhannen vaihteessa työnantajalta vastaan päällikkötason tehtävän. Kysymyksessä oli luonnollinen urakehitys ja tehtävien siirto. En tuossa tilanteessa uhrannut suuresti ajatusta sille tosiasialle, että tehtävään sisältyi myös esimiehen rooli. Eipä työnantajakaan tätä erityisemmin korostanut.

Nykyesimies on vastuussa ihan kaikesta – eikä ehdi tehdä mitään kunnolla

Nykyesimies on vastuussa ihan kaikesta – eikä ehdi tehdä mitään kunnolla

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Lähiesimies vastuussa vaikka ilman valtaa

Lähiesimies vastuussa vaikka ilman valtaa

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

Hoitajat kuulevat samat jutut yhä uudelleen

SuomiAreenaan Johtajuusareenalla keskusteltiin siitä, kuinka suomalaista työkulttuuria voidaan kehittää johtajuuden kautta. Johdetaanko Suomessa jatkossa herran pelolla vai sielun palolla? Mukaan kutsuttiin kuusi yhteiskunnallista vaikuttajaa keskustelemaan kolmesta eri näkökulmasta.

Leanin toiminnan kompetenssit – ja miten niitä kehitetään

Leanin toiminnan kompetenssit – ja miten niitä kehitetään

Miten lisätä työntekijöiden oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta, joustavuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa? Mikä on esimiehen vastuulla, mikä työntekijän, kun puhutaan työn tekemisestä ja työyhteisön jäsenenä toimimisesta. Usein esimiehet ajattelevat olevansa vastuussa lähes kaikesta, mutta eihän se niin ole. Kuorma on kohtuuton, jos kantaa vastuuta kaikesta siitäkin, mistä ei pitäisi. Vastuun antaminen ja ottaminen siellä, mihin se kuuluu, lisää työntekijöiden motivaatiota ja varmasti koko työyhteisön työhyvinvointia.

Leader – vaikuttavaa esimiestyötä, 5 x puolen päivän valmennus

Leader – vaikuttavaa esimiestyötä, 5 x puolen päivän valmennus

Esimiesvalmennusvalikoimastamme löytyy valmiita valmennusohjelmia ja tämän lisäksi myös räätälöimme asiakkaan tarpeisiin sopivia valmennuksia tai valmennusohjelmia. Kestosuosikki yksittäisestä valmennuksesta on Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa ja valmennusohjelmista suosituimpiin kuuluu kolmen valmennuksen Osaava esimies -sarja. Meidän valmennukset ovat käytännönläheisiä ja osallistavia, joten käsiteltyjä asioita on helppo viedä arkeen mukaan. 

Vastuut työsuojelussa - Työnantajan velvollisuudet

Vastuut työsuojelussa – Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on työturvallisuuslain nojalla jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja tunnistettava työhön liittyvät vaarat. Työnantajan onkin oltava selvillä toimialalle ja työpaikalle ominaisista vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta. Jos työnantajan asiantuntemus ei ole riittävä, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Esimiehen vastuu tekee johtajasta syyllisen

Esimies vastaa alaistensa toimista silloin, kun nämä alaiset ovat hänen valvontavelvollisuutensa piirissä. Eräin edellytyksin esimies voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen hänen valvontavelvollisuutensa alaisuudessa tehdyistä rikoksista. Esimiehellä tarkoitetaan sotilaallista esimiestä, tai muuta esimiestä, joka voisi tosiasiallisesti määrätä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimista ja johtaa niitä. Tämä poissulkee yrityksissä työskentelevät esimiehet ja johtajat, ellei yrityksellä ole tällaista määräysvaltaa.

Työsuojeluviranomaiset penkoivat sata kiusaamistapausta: kiusaaja oli useimmiten esimies, ei työkaveri – näin tunnistat ongelmapomon

Työsuojeluviranomaisten silmin tilanne on toinen. Viranomaiset penkoivat viime vuonna läpikotaisin sata kiusaamistapausta. Useimmiten kyse oli esimiehen – ei työntekijän – väitetystä epäasiallisesta käytöksestä. Yhteydenottoja työpaikkakiusaamisesta tuli viranomaisille viime vuonna kaikkiaan noin 2000.