Esimiehen tehtävät ja vastuu

Esimiehen tehtävät ja vastuu

Esimiehen tehtävä – ei valtaa ilman vastuuta

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Nykyesimies on vastuussa ihan kaikesta – eikä ehdi tehdä mitään kunnolla

Nykyesimies on vastuussa ihan kaikesta – eikä ehdi tehdä mitään kunnolla

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Työkuormitus ja esimiehen velvollisuudet ja toimenpiteet

Työkuormitus ja esimiehen velvollisuudet ja toimenpiteet

Johtamisesta ja esimiehen tehtävästä on hyvin erilaisia käsityksiä. Olemme Educo Valmennustalossa havainneet, että usein yrityksissä ja jopa johtamisen valmentamisen ammattilaisten parissa ajatellaan, että esimiehen tärkein tehtävä on motivoida alaisiaan ja että vastuu henkilöstön motivaatiosta on esimiehellä. Meidän mielestämme se on väärä lähtökohta, sillä jokainen voi motivoida itseään, mutta muita emme voi motivoida – se on käytännössä mahdoton tehtävä.

Työnantajan ja työntekijän oikeudet sekä velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän oikeudet sekä velvollisuudet

Työntekijän kuuliaisuusvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että työntekijän on ensisijaisesti noudatettava niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. (Työsopimuslaki 2001/55, luku 3 § 1)

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Tärkeä osa esimiehen oikeuksia ja velvolisuuksia on oman osaamisen arvostus ja oman alan profession esille tuonti. Tämä on jokaisen alan ammattilaisen tehtävä. Meidän on itse tuotava osaamistamme ja sen taloudellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä esille. Kukaan ei sitä puolestamme tee. Hyviä keinoja osaamisen esille tuontiin ovat aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, aktiivinen hakeutuminen päättäjäpaikoille ja johtaviin tehtäviin, muiden kannustaminen ja alan sisäinen kollegiaalisuus.

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Ingressi

Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus – Ingressi

Käytännössä alan työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista työnjohto-oikeutta. Työehtosopimus voi määritellä alan työaikajärjestelyt hyvinkin tarkkaan, ja työntekijän työsopimuksessa hänen työtehtävänsä on voitu määritellä yksityiskohtaisesti.

Välitodistus yhteiskuntatieteelliselle korkeakoulutukselle

Välitodistus yhteiskuntatieteelliselle korkeakoulutukselle

Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla esimiestyöhön liittyy vastuita ja velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea alaisten työn mahdollistamista. Roolin sisäistäminen vaatii tiettyä jämäkkyyttä, sosiaalista silmää ja toisten ymmärtämistä. Korvaamaton esimieskään ei kuitenkaan ole.

Projektiorganisaation roolit, tehtävät ja vastuut

360,00 EUR + alv 24%. Alle 50 palkansaajan työnantajat saavat 20 %:n alennuksen osallistumismaksusta. Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja kahvit. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Esimiestoiminnan johtaminen ja esimiehen rooli korostuvat uudistuvassa työelämässä

Pitkään metalliteollisuuden alalla, lähiesimiehenä toiminut mies totesi minulle näin: ”Nämä jatkuvat uudistukset ja muutokset, ne kyllä haastavat tätä esimieshommaa. Mutta toisaalta ne myös mahdollistavat paljon. Hienointa on, että olen pitkän urani aikana päässyt kehittymään monialaiseksi esimiesosaajaksi ja saanut siihen tukea.”