Esimiehen perustehtävät

Esimiehen perustehtävät

Esimiestyö – esimiehen perustehtävät, 1–3 pv

Tässä osiossa käydään läpi myös niitä tehtäviä, jotka useimmissa organisaatiossa katsotaan kuuluvan esimiehen rooliin. Näiden tehtävien lisäksi esimiehellä on usein muita asiantuntijarooliin kuuluvia tehtäviä hoidettavanaan.

Esimiehen tehtävä – ei valtaa ilman vastuuta

Esimiehen tehtävä – ei valtaa ilman vastuuta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Välitodistus yhteiskuntatieteelliselle korkeakoulutukselle

Välitodistus yhteiskuntatieteelliselle korkeakoulutukselle

Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla esimiestyöhön liittyy vastuita ja velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea alaisten työn mahdollistamista. Roolin sisäistäminen vaatii tiettyä jämäkkyyttä, sosiaalista silmää ja toisten ymmärtämistä. Korvaamaton esimieskään ei kuitenkaan ole.

Kuinka huomioida laatutekijät johtamisessa?

Kuinka huomioida laatutekijät johtamisessa?

Muuttuneessa työelämässä murroksen alla ovat organisaatiorakenteiden ja työkäytänteiden lisäksi myös kaikkien työntekijöiden perustehtävät. Perustehtävä on ikään kuin kivijalka, eli se työn kokonaisuus, jota varten henkilö on palkattu. Oman perustehtävän tunteminen on tärkeää työn tulosten, päämäärän ja itsensä johtamisen kannalta. Perustehtävät kuitenkin muuttuvat nyt nopeammin kuin aiemmin, haastaen henkilöitä kasvamaan tehtävän mukana. Millainen johtamisen rooli on tässä, ja kuinka johtamisen perustehtävä on muuttunut työelämän murroksen myötä?

Näistä kirjoitamme e-Signals-verkkolehdessämme

Näistä kirjoitamme e-Signals-verkkolehdessämme

Konkreettisia taitoja päivittäiseen esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistaudu hyvin työnhakuun ja paranna mahdollisuuksia hakijana

Valmistaudu hyvin työnhakuun ja paranna mahdollisuuksia hakijana

Enemminkin puhuisin valmentavasta ja kannustavasta johtamisesta, jossa pomo mahdollistaa työntekijöille vapauden itsenäiseen työskentelyyn. Samalla pomo kantaa vastuun ja määrittelee rajat työpaikan hiekkalaatikolle. Pitää olla tiedossa yhteinen suunta ja pomon tehtävä on viestiä siitä tiimilleen.

Sinä esimies - rauhoitu, rauhoita ja tuo turvallisuutta työyhteisöösi

Sinä esimies – rauhoitu, rauhoita ja tuo turvallisuutta työyhteisöösi

Asiantuntijuuskäsite on laajentunut tarkoittamaan erikoisosaamisen sijasta ammattilaisuutta. Voidaankin ajatella, että jokainen on oman työnsä asiantuntija suhteessa muiden töihin. Esimiehen suuri haaste on, miten johtaa asiantuntijuutta, jota leimaa osaaminen ja pätevyys, mutta lisäksi voimakas itsenäisyyden ja riippumattomuuden tarve suhteessa omaan työhönsä.

Pomon tärkein tehtävä? ”Päälleliimattu innostuminen” on noloa

Esimiehellä on tärkeä rooli työkykyyn liittyvissä asioissa. Hän on portinvartija ja sillanrakentaja pisteessä, jossa kohtaavat työntekijä ja työ. Yksi esimiehen perustehtävistä on järjestää työtä eri tavoin samalla huomioiden kunkin työntekijän henkilökohtaiset edellytykset suoriutua työssään.

Henkilöstöhallinto – oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin

Lähde mukaan Kollegasta esimieheksi -koulutusmatkalle. Opit uutena esimiehenä kohtaaman arjen haasteet ja rakentamaan itsellesi hyvät esimiestaidot yhdessä muiden osallistujien kanssa. Kahden päivän aikana työstämme käytännönläheisesti keinoja työsi tukemiseksi sekä löydät omat vahvuutesi esimiehen roolissa. Koulutuksessa toteutetaan yksilö – ja ryhmätöitä ja valmentaja tukee sinun henkilökohtaista kasvuasi. Saat valmennuksessamme myös heti arkeen vietäviä keinoja ja työkaluja.