Esimiehen kiusaaminen

Esimiehen kiusaaminen

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.

Toimi näin, jos koet, että sinua kiusataan

Toimi näin, jos koet, että sinua kiusataan

Useimmilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli. Se sisältää ohjeistuksen kuinka toimia, mikäli kokee olevansa kiusaamisen kohteena. Jos et tiedä, onko työpaikallasi toimintamalli, tiedustele sitä työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltäsi. Ota kokemasi kiusaaminen puheeksi mahdollisimman pian.

Voi johtaja parka! Työpaikkakiusaaminen voi kohdistua myös esimieheen

Voi johtaja parka! Työpaikkakiusaaminen voi kohdistua myös esimieheen

Esimiesasemaan kuuluu tietynasteinen kritiikin kestäminen, mutta edes johtajan ei pitäisi joutua kestämään johdonmukaista savustamista tai mustamaalaamista. Työsuhteista esimiestä suojaa määritelmällisesti sama häirintäkielto kuin muitakin työntekijöitä, ja hänellä on normaalit resurssit hakea tilanteeseensa apua.

Työsuojeluviranomaiset penkoivat sata kiusaamistapausta: kiusaaja oli useimmiten esimies, ei työkaveri – näin tunnistat ongelmapomon

Työsuojeluviranomaiset penkoivat sata kiusaamistapausta: kiusaaja oli useimmiten esimies, ei työkaveri – näin tunnistat ongelmapomon

Työsuojeluviranomaisten silmin tilanne on toinen. Viranomaiset penkoivat viime vuonna läpikotaisin sata kiusaamistapausta. Useimmiten kyse oli esimiehen – ei työntekijän – väitetystä epäasiallisesta käytöksestä. Yhteydenottoja työpaikkakiusaamisesta tuli viranomaisille viime vuonna kaikkiaan noin 2000.

Työpaikkakiusaamisen lähes vaiettu tabu: alainen kiusaa esimiestään

Työpaikkakiusaamisen lähes vaiettu tabu: alainen kiusaa esimiestään

Itse olen johtamis- ja työyhteisövalmennuksissani toisinaan törmännyt työpaikkojen kiusaamistilanteisiin. Useimmat näistä tapauksista ovat joko työkavereiden keskinäistä kiusaamista tai esimies toimesta tapahtuvaa alaisen kiusaamista. Olen myös muutaman kerran ”törmännyt” tilanteisiin, joissa olen ainakin epäillyt sitä, että esimies on joutunut oman alaisensa kiusattavaksi. Nämä tilanteet ovat osoittautuneet kuitenkin niin herkiksi ja arkaluontoisiksi, että vain harva esimies on halunnut edes keskustella asiasta. Tässä kuitenkin pieni ote erään rohkean kohtaamani esimiehen tarinasta:

Tämä sisältö on vain Uuden Suomen tilaajille.

Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Arjessa näillä sanoilla tarkoitetaan usein samaa asiaa. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja se on järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa.

Kun pomo humaltuu vallastaan – lue psykologin neuvot

Kun pomo humaltuu vallastaan – lue psykologin neuvot

Kaksi sairaanhoitajaa työskenteli samoissa työtehtävissä sairaalan poliklinikalla. Pitkään työpaikalla ollut sairaanhoitaja oli hankkinut huomattavasti enemmän lisäkoulutusta kuin myöhemmin tullut kollegansa. Esimies ja vähemmän kouluttautunut ystävystyivät keskenään. Pätevämpi sairaanhoitaja alkoi ihmetellä, kun esimies siirsi neuvottelematta hänelle kuuluvia tehtäviä toiselle. Lopulta hänelle jäivät pelkät rutiinityöt.

Työpaikkakiusaaminen on vakava ongelma työkulttuurissamme – Toimi näin, jos sinua kiusataan

”Tulokset ovat hälyttyviä, sillä työssä jaksaminen on yksi suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Mielenterveydelliset ongelmat ovat tälläkin hetkellä suurin työkyvyttömyyseläkkeen syy. Voisi sanoa, että työelämä on tältä osin sairas”, toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo.

Työpaikkakiusaaminen – tunnista ja toimi oikein

Työpaikkakiusaaminen ilmenee monin tavoin. Se voi olla esimerkiksi toistuvaa tietojen pimittämistä, eristämistä, selän takana puhumista tai kohtuutonta, epäasiallista arvostelua. Se voi olla jatkuvaa ja järjestelmällistä kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä.