Esimiehen epäasiallinen käytös

Esimiehen epäasiallinen käytös

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.

Millainen käytös työpaikalla on epäasiallista?

Millainen käytös työpaikalla on epäasiallista?

Työkaveri haukkuu, jättää vastaamatta puhuteltaessa tai vaikeuttaa työntekoa jatkuvalla myöhästelyllään. Epäasiallisen kohtelun rajaaminen voi joskus tuntua vaikealta – olenko turhan herkkä, hermostunko liian helposti?

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Eniten kiusaamista ja häirintää esiintyy julkisella sektorilla: erityisesti terveydenhoito- ja opetusalalla ja valtionhallinnossa. Siis työpaikoilla, jotka usein ovat rakenteiltaan hierarkisia ja joita johdetaan autoritäärisesti.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Kiellettyä häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, ihonväriin, mielipiteisiin tai vakaumukseen. Häirintää on myös loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Häirintä voi olla sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, alastonkuvat ja karkea puhe loukkaavat siinä missä läpsäytyksetkin.

Häirintää ehkäisevät toimet ovat tärkeitä

Häirintää ehkäisevät toimet ovat tärkeitä

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Lakimies vastaa: Onko epäasiallinen käytös irtisanomisperuste?

Työntekijän epäasiallista käytöstä arvioidaan työntekijän henkilöön liittyvänä irtisanomisperusteena. Hovioikeudet ovat kevään ja kesän aikana antaneet useita ratkaisuja koskien työntekijän irtisanomista epäasiallisen käytöksen perusteella.

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Ongelma työntekijän kannalta: Asiaton kohtelu sairastuttaa

Asiattomasti töissä käyttäytyvä voi olla työtoveri, alainen tai esimies. Pomon epäasiallinen käytös voi näkyä toimivallan ylityksinä, perusteettomana puuttumisena yksityiskohtiin, nöyryyttämisenä tai toisten suosimisena. Kiusaamista voi olla sekin, ettei työntekijälle anneta enää tehtäviä tai hänet jätetään tahallisesti tiedon ulkopuolelle. 

Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Jos työntekijä laiminlyö tehtäviään, myöhästelee tai toimii muuten työsopimuksen vastaisella tavalla, esimiehen on puututtava asiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos asioihin ei puututa, niistä voi tulla normi, esimiehen hyväksymää toimintaa.