Eri ammattien palkat 2017

Eri ammattien palkat 2017

Lääkärit 6 954 e/kk, siivoojat 2 018 e/kk – katso listasta oman ammattisi keskipalkka

Myös toimitus- ja pääjohtajien keskikuukausipalkat huitelivat yli kuudessa–seitsemässä tuhannessa eurossa. Todellisuudessa ne lienevät vielä korkeampia, koska tilastoon ei ole saatu mukaan yksityisten yritysten ylimmän johdon tietoja.

Yli 2 100 ammatin jättilista palkoista: Katso, tienaatko enemmän kuin kollegasi

Yli 2 100 ammatin jättilista palkoista: Katso, tienaatko enemmän kuin kollegasi

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 513 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 806 euroa.

Näissä ammateissa tienaa eniten – katso palkkavertailun 10 kovapalkkaisinta työtehtävää

Näissä ammateissa tienaa eniten – katso palkkavertailun 10 kovapalkkaisinta työtehtävää

Koska Tilastokeskuksen ja Duunitorin käyttämät ammattinimikkeistöt on luotu eri tarkoituksiin, ne eivät kaikilta osin ole suoraan yhdistettävissä toisiinsa. Osaa palkkatiedoista ei tämän vuoksi voida yksiselitteisesti linkittää Duunitorin ammattilistaukseen ja mm. keskipalkat eivät siksi ole täysin vertailukelpoisia.

Näin tienaa eri ammattien palkkaeliitti - yllättävällä ammatilla 14 167 e/kk

Näin tienaa eri ammattien palkkaeliitti – yllättävällä ammatilla 14 167 e/kk

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2018, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 euroa/kk. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sukupuolten välinen palkkaero on Saksassakin tätä päivää: Naiset ansaitsevat keskimäärin 21% vähemmän kuin miehet. Näin ollen sukupuolten välinen tulotaso Saksassa on keskimääräistä suurempi, EU-keskiarvon ollessa 16 prosenttia.

Yrittäjän päivä: Kasvurahoitus on merkittävä tekijä menestystarinoiden taustalla

Yrittäjän päivä: Kasvurahoitus on merkittävä tekijä menestystarinoiden taustalla

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkatilaston mukaan tuntipalkka-alojen korkeimpaa keskituntipalkkaa saavat ahtaustyöntekijät. Lukumäärältään merkittävistä ammattiluokista vain ahtaajien säännöllisen työajan keskiansio ylitti 20 euroa tunnissa vuonna 2016.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa samaa palkkaa. Työtehtävät ovat samanarvoisia, jos vastuu, kuormitus, työtehtävien laatu ja työolot ovat keskenään samantasoisia. Erilaiset tehtävät voivat olla saman palkan arvoisia. Palkan suuruuteen vaikuttaa myös työntekijän suoriutuminen työssään.

Tilastokeskus – Pääkaupunkiseudun palkat ovat toista maata Asiantuntija-ammattien palkkataso ilmentää pääkaupunkiseudun erityisyyttä

Trendiviiva kuvaa 290 ammatin arvostuksen ja palkan välistä keskimääräistä suhdetta. Siitä näkee, että ansiot keskimäärin suurenevat, kun ammatin arvostus kasvaa. Poikkeuksia on kuitenkin paljon.

Suomen yleisin palkka on 2600 €/kk – Katso lista: 40-vuotiaat tienaavat eniten

Kiitos Annele vastauksestasi. Töitä pitää tehdä tosissaan ja saada tämä asia myös muiden kuin alan ihmisten tietoon. Kevään kansanliike pystyi saavuttamaan laajemmin mielenkiintoa ja nähtäväksi jää millaisia vaikutuksia sillä on. Alan vaikuttavuutta on kuitenkin nostettu vahvasti tapetille ja se näkyy kentällä muutoksissa. Nämä muutokset pitäisi saada myös näkymään palkkauksessa. TVA tulisi tarkistaa, kun siinä tapahtuu muutoksia ja sitä ei tällä hetkellä tehdä tai muutokset eivät näy palkkapussissa.

Naisten ansiot ovat keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät

Yrittäjinä toimiville naisille oli yrittäjämiehiä selvästi tyypillisempää kokea ajoittaista taloudellista epävarmuutta ja toimeentulon niukkuutta. Yrittäjien tuloluokkien tarkastelussa yrittäjänaiset sijoittuvat miehiä harvemmin ylimpään viidennekseen ja miehiä useammin alimpaan viidennekseen.