Ergonominen työskentely

Ergonominen työskentely

Ergonomisten työtilojen ja välineiden suunnittelu

Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan. Hyvä työtulos on saatava aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Tavoitteena on, että työ voidaan tehdä niin, ettei työntekijän terveydelle aiheudu haitallista tai vaarallista kuormitusta tai tapaturmavaaraa. Pyrkimyksenä on kehittää työtä ja työolosuhteita ja suunnitella jo etukäteen työtilat, välineet, prosessit ja hankinnat sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman monelle käyttäjälle.

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Ergonomialla voidaan edistää selän terveyttä ja hyvinvointia niin työssä kuin kotonakin. Se onnistuu, kun esimerkiksi työ, työvälineet ja -ympäristö sekä arkielämän askareet ja toiminta sopeutetaan vastaamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita. 

Ergonominen työasento ja ergonomia toimistotyössä on tärkeää terveyden kannalta

Ergonominen työasento ja ergonomia toimistotyössä on tärkeää terveyden kannalta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Kuinka huomioida ergonomia etätyössä? Työfysioterapeutin neuvot kotitoimistolle

Kuinka huomioida ergonomia etätyössä? Työfysioterapeutin neuvot kotitoimistolle

Etätyö on tänä vuonna muodostunut kiinteäksi osaksi yhä useamman ajatustyöläisen arkea. Kotikonttorin työskentelyolosuhteet poikkeavat kuitenkin usein toimiston varustelusta. Kuinka huolehtia ergonomiasta ja oikeasta työasennosta etäpäivinä?

Monipuolinen valikoima ergonomiatuotteita

Monipuolinen valikoima ergonomiatuotteita

Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen neljäs ottelu vuonna 1977. Puolenvaihdon yhteydessä ykköseksi rankattu, hallitseva Wimbledonin mestari Björn Borg heittää mailansa maahan ja ilmoittaa tuomarille, että hänen on keskeytettävä ottelu. Voittamaton Borg, jonka leposykkeen väitettiin olleen 35 ja jonka suonissa lähes kirjaimellisesti virtasi jäätä, ei kyennyt syöttämään. Olkapäässä oli jotakin vikaa.

Hoitotyön kuormittavuutta voidaan vähentää ergonomialla ja yhdessä kehittämällä

Hoitotyön kuormittavuutta voidaan vähentää ergonomialla ja yhdessä kehittämällä

Hyviä apuvälineitä työn kuormittavuuden vähentämiseen on saatavilla, mutta aina niitä ei osata käyttää. Ergonomian lisäksi rakennustyöhön tarvitaan hyvää kuntoa.

Etätyön ergonomia – fysioterapeutin vinkit kotitoimistolle

Suomessa vuonna 2013 tehdyn kansallisen tutkimuksen (Finriski 2012) yhteydessä suoritettujen mittausten mukaan 25–74-vuotiaiden suomalaisten naisten keskipituus on 164 cm ja miesten 178 cm. Saman tutkimuksen mukaan luvut ovat vielä korkeammat ikäluokassa 25–34 vuotta: naisten keskipituus on 166 cm ja miesten 179 cm.

Etätyöläisen ergonomia nousee puheeksi vasta sitten, kun alkaa kolottaa – lue asiantuntijan vinkit kotikonttoriin

Lejman otti aiheesta kopin ylemmän ammattikorkeakoulututkintonsa lopputyössään. Hän lähti yhdessä Anu Turusen kanssa työstämään Respectan kotihoidon CHECK-työkalua. Sen tarkistuslistojen avulla voidaan katsoa kotihoitoa ergonomisesta näkökulmasta.