Ergonomia työssä

Ergonomia työssä

Ergonomisten työtilojen ja välineiden suunnittelu

Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan. Hyvä työtulos on saatava aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Tavoitteena on, että työ voidaan tehdä niin, ettei työntekijän terveydelle aiheudu haitallista tai vaarallista kuormitusta tai tapaturmavaaraa. Pyrkimyksenä on kehittää työtä ja työolosuhteita ja suunnitella jo etukäteen työtilat, välineet, prosessit ja hankinnat sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman monelle käyttäjälle.

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Ergonomialla voidaan edistää selän terveyttä ja hyvinvointia niin työssä kuin kotonakin. Se onnistuu, kun esimerkiksi työ, työvälineet ja -ympäristö sekä arkielämän askareet ja toiminta sopeutetaan vastaamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita. 

Ergonomia ja fyysisen kuormittumisen hallinta

Ergonomia ja fyysisen kuormittumisen hallinta

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Fyysinen kuormitus - Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Työntekijänä voit omalla toiminnallasi vaikuttaa paljon siihen, että työn fyysinen kuormitus ei aiheuta vaaraa terveydellesi ja että jaksat työssäsi paremmin ja pidempään. Työturvallisuuslain mukaan oma panoksesi kuormituksen vähentämiseksi on myös velvollisuutesi.

Ergonominen työasento ja ergonomia toimistotyössä on tärkeää terveyden kannalta

Me kaikki tunnemme äänen ja valon eri tavalla, joten muiden ihmisten käsitysten ja odotusten huomioiminen ja kunnioittaminen on hyvä lähtökohta. Ääni ja valo ovat subjektiivisia asioita, mutta paljon riippuu myös työpisteen suunnitteluratkaisuista, kuten äänten vaimennuksesta, säädettävästä valaistuksesta ja puhelinhuoneista.

Monipaikkaisessa työssä ei kannata unohtaa ergonomiaa

Monipaikkaisessa työssä ei kannata unohtaa ergonomiaa

Luotettavaa tietoa silmäsairauksista ja –oireista sekä tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä kaikenik…äisille. Ohjeita ja vinkkejä potilaille ja läheisille.

Kuinka huomioida ergonomia etätyössä? Työfysioterapeutin neuvot kotitoimistolle

Esimerkiksi MS-tautiin liittyy keskushermostomuutoksia, jotka usein vaikuttavat myös tiedonkäsittelytoimintoihin. Päivi Hämäläisen mukaan niitä ovat esimerkiksi oppimisen työlääntyminen, tiedonkäsittelyn hidastuminen sekä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeutuminen.

Ergonomia työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantamassa

Kognitiiviseen ergonomiaan sisältyy esimerkiksi tietojen käsittely, henkinen kuormitus, ihminen – tietokone –vuorovaikutus ja tietojen esitystapojen (mm. näkö- ja kuuloinformaatio) suunnittelu. Tiedon käsittelyyn ja tiedollisiin prosesseihin liittyvät havaitseminen, käsittäminen, ymmärtäminen, muistaminen, aikominen, tietäminen, oppiminen, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko.