Ergonomia toimistotyössä

Ergonomia toimistotyössä

Suunnittelemalla toimiva työtila ja työpiste

Vaikka toimistotyö on fyysisesti kevyttä ja pääosin siistiä sisätyötä, monet tietokonetta työvälineenään käyttävät ihmiset kokevat epämukavuuden tunnetta ja rasittuneisuutta työpäivän jälkeen. Osa vaivoista on ohimeneviä, mutta ne voivat myös jäädä pysyvämmiksi. Silmien kutina ja väsyminen, niska-hartiaseudun sekä  käsien kipu ja rasittuminen ovat yleisiä näyttöpäätetyön tekijän vaivoja. Monet työntekijät kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tekniikan ja sovellusten jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaatimuksesta.

Mitä on toimistoergonomia? + 5 vinkkiä aktiivisempaan työpäivään.

Mitä on toimistoergonomia? + 5 vinkkiä aktiivisempaan työpäivään.

Toimistotyössä fyysinen ergonomia on merkittävä osa-alue. Fyysinen ergonomia käsittelee ihmiskehon kuormittumista suhteessa työnkuvaan, johon vaikuttavat esimerkiksi työpisteen aiheuttama kuormitus, työkohtaisten materiaalien käsittely, työn vaatimukset ja riskitekijät. Riskitekijöitä toimistotyössä ovat liikkumattomuus ja kuormittavat ja epämiellyttävät työasennot, jotka ovat yhteydessä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin.

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Vaihtele työasentoja ja tauota työtä tiheästi

Ergonomialla voidaan edistää selän terveyttä ja hyvinvointia niin työssä kuin kotonakin. Se onnistuu, kun esimerkiksi työ, työvälineet ja -ympäristö sekä arkielämän askareet ja toiminta sopeutetaan vastaamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita. 

Etätyö käy raskaaksi, jos ergonomia on pielessä – Tulosta nämä kuvalliset ohjeet työpisteesi seinälle!

Etätyö käy raskaaksi, jos ergonomia on pielessä – Tulosta nämä kuvalliset ohjeet työpisteesi seinälle!

Avokonttorin hälinä ja digitaaliset ärsykkeet ovat omiaan rasittamaan työntekijöitä ja häiritsemään keskittymistä. Lepo ja liikkuminen tekevät aivoille hyvää, joten niistä pitäisi huolehtia myös töissä.

5 syytä, miksi kaikilla työpaikoilla tulisi olla taukojumppa

5 syytä, miksi kaikilla työpaikoilla tulisi olla taukojumppa

Varsinkin hiirikäden ranteen ja kyynärpään ja -varren puutuminen, pistely tai jopa kipu ovat tyypillisiä vaivoja tietokoneella työskentelevälle. Näytön huono sijoittelu aiheuttaa puolestaan niska- ja hartiaseudun ongelmia. Työturvallisuuskeskuksen mukaan toimistoympäristössä työperäisille vammoille altistavat varsinkin kiire, kireys ja huono ergonomia.

Työnantajan velvollisuus huolehtia ergonomiasta

Työnantajan velvollisuus huolehtia ergonomiasta

Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä työssä. Näin ollen myös työnteon ergonomisuuden varmistaminen kuuluu työnantajan vastuulle. Tämä velvollisuus huolehtia ergonomiasta ulottuu koko organisaation alueelle. Hyvä ergonomia tarkoittaa työntekoon liittyvien rakenteiden, kuten kalusteiden ja työvälineiden, sopimista ihmisen ominaisuuksille ja toimintatavalle. Ergonomialla tarkoitetaan myös itse työmenetelmien kehittämistä ihmiselle parhaiten sopiviksi. 

Kuinka työpisteen ergonomiaa voidaan parantaa?

Kuinka työpisteen ergonomiaa voidaan parantaa?

Näin väitetään tämän tästä mediassa. Totta se lienee, sillä ihminen on luotu liikkumaan. Istuessa alaraajojen verenkierto ei toimi luonnollisesti, neste pakkaa niihin eikä tavallisessa tuolissa selällekään saa välttämättä oikeaa asentoa. Miksi siis toimistotöissä yhä enimmäkseen istutaan?

Kahdeksan oppia korona-ajan työstä ja johtamisesta

Etätyössä puuttuvat satunnaiset nopeat kohtaamiset. Toimistolla oltaessa myös perehdytettävän on helpompi havannoida tiimin ja organisaation työskentelyä sekä toimintatapaa. Myös kysyminen ja tutustuminen ihmisiin on helpompaa. Etätyössä tutustumiset, kohtaamiset ja perehdytykset on suunniteltava ja fasilitoitava.

Työsuojelun peruskurssi, Asiantuntija- ja toimistotyö (1pv)

Koulutuksessa opitaan työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä. Kurssilla käydään läpi työsuojeluvaltuutetun, -varavaltuutetun ja vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut sekä työsuojelulainsäädännön perusteet. Lisäksi kurssilla perehdytään hyvän toimistotyöympäristön ominaisuuksiin ja tietokonetyön fyysisiin kuormitustekijöihin