Epäasiallinen kohtelu työpaikalla toimintamalli

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla toimintamalli

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002, § 28)

Työpaikalla tapahtuva häirintä voi ilmetä monella eri tavalla – Toimi näin, jos koet häirintää tai kiusaamista

Työpaikalla tapahtuva häirintä voi ilmetä monella eri tavalla – Toimi näin, jos koet häirintää tai kiusaamista

Epäasiallinen kohtelu heikentää työhyvinvointia. Epäasialliseen kohteluun saattaa syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen. Myös kuka tahansa työyhteisön jäsen voi joutua epäasiallisen kohtelun uhriksi.

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen tähtää nollatoleranssiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun suhteen

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen tähtää nollatoleranssiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun suhteen

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.5. häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi laadittua kaupungin toimintamallia. Malli kulkee nimellä polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että myös valtuusto sekä muu luottamusmiesorganisaatio sitoutuvat noudattamaan mallissa sovittuja periaatteita.

Mitä tehdä, jos on kokenut seksuaalista häirintää?

Mitä tehdä, jos on kokenut seksuaalista häirintää?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Miten epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla puututaan?

Miten epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla puututaan?

Aalto-yliopiston verkkosivustot pyytävät evästeiden asettamista laitteellesi. Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä kohdentamaan ja markkinoimaan sisältöjä sivuston käyttäjälle. Tarvittaessa voit muuttaa evästeasetuksiasi. Huomioithan, että tiettyjen evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa sivuston käyttäjäkokemukseen, ja tiettyjen palveluiden saatavuuteen.

Turvallinen työpaikka on häirinnästä vapaa

Epäasiallista kohtelua ja vastuutonta työkäyttäytymistä voidaan työpaikoilla vähentää sopivien interventioiden eli puuttumisen avulla. Tämä ilmeni Työterveyslaitoksen toteuttamassa Kohti sopuisaa työyhteisöä -hankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto.

Moni ei tiedä, että työpaikan johdolla on korostettu vastuu työsuojelusta – piittaamattomuus saattaa käydä kalliiksi

Sosiaalisessa mediassa esitetty ja jaettu kritiikki lastensuojelusta yleensä ja etenkin yksittäisistä lastensuojelun ammattilaisista voi ryöpsähtää vaikeasti hallittavaksi, ja siitä voi muodostua psykososiaalinen kuormitustekijä.