Epäasiallinen käytös työpaikalla varoitus

Epäasiallinen käytös työpaikalla varoitus

Lakimies vastaa: Onko epäasiallinen käytös irtisanomisperuste?

Työntekijän epäasiallista käytöstä arvioidaan työntekijän henkilöön liittyvänä irtisanomisperusteena. Hovioikeudet ovat kevään ja kesän aikana antaneet useita ratkaisuja koskien työntekijän irtisanomista epäasiallisen käytöksen perusteella.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Saitko pomoltasi varoituksen? 7 seikkaa, jotka sinun on hyvä tietää

Saitko pomoltasi varoituksen? 7 seikkaa, jotka sinun on hyvä tietää

Koskinen: Varoituksella työnantaja ilmoittaa olevansa tyytymätön työntekijän käyttäytymiseen. Varoituksessa on kerrottava sen syy ja mahdollinen uhkaus siitä, että työsuhde katkaistaan, jos sama epätoivottu käytös jatkuu.

Voinko matkustaa lomalla ulkomaille? Entä pitääkö siitä ilmoittaa työnantajalle? Huomioi nämä asiat

Voinko matkustaa lomalla ulkomaille? Entä pitääkö siitä ilmoittaa työnantajalle? Huomioi nämä asiat

SuPerin edunvalvontayksikkö saa paljon yhteydenottoja, joiden aiheena ovat varoitukset. Lähi- ja perushoitaja voi saada varoituksen, vaikka tarvitsisi ennemminkin kuuntelua ja työsuojelua. Valitettavan usein varoituksen taustalla on se, että henkilö on tuonut esiin epäkohtia työpaikallaan.

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu myös yhteistyö ja toimeen tuleminen alaisten kanssa. Esimiehen on tuettava ja neuvottava alaisiaan ja toimittava niin, että riittävät henkilösuhteet säilyvät työpaikalla.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Freelancer, keikkalainen, tuntityöntekijä, verokorttilainen, osa-aikainen, vuokra-työntekijä, määräaikainen, harjoittelija, nollatyösopimuslainen, aliurakoitsija… Erilaisia työn teettämisen muotoja tuntuu olevan lukemattomia ja valinta näiden välillä voi olla käytännössä vaikea.

Saako antaa potkut, jos työntekijä huitaisee toista? Oikeusjutut irtisanomisista puhuttavat yrittäjiä

Suomen kilpailijamaista esimerkiksi Ruotsissa irtisanominen edellyttää lain mukaan vain asiallista syytä. Saksassa irtisanomisperusteita ei puolestaan sovelleta lainkaan alle 10 työntekijän yrityksissä. Irtisanomisen syy ei kuitenkaan saa olla syrjivä