Eläkkeensaajan asumistuki laskuri

Eläkkeensaajan asumistuki laskuri

Eläkkeensaajan asumistuen määrä ja maksaminen

Jos sinä ja puolisosi molemmat saatte eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia, teidän pitää hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen teille puoliksi. Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja toisella teistä on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle.

4 asiaa, jotka vaikuttavat eläkkeensaajan asumistuen saamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Asumistukia haetaan Kelasta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Huomaa kuitenkin, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen päätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Asiakkaalta perittävä palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen mukaan. Maksu on 35 % siitä osasta nettotuloa, joka ylittää 588 euroa kuukaudessa. Lisäksi peritään tehostetussa palveluasumisessa (yövalvotussa yksikössä) perusmaksu, joka on 42,30 €/kk. Mikäli molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on palvelumaksu 22 % 1084,00 euroa ylittävästä nettotulon osasta.

Asumistuen ehdot muuttuvat – katso laskurilla mihin olet oikeutettu

Asumistuen ehdot muuttuvat – katso laskurilla mihin olet oikeutettu

ASUMISTUKI Opiskelijoiden asumisen tuen muutos koskee sekä uusia että vanhoja opiskelijoita. Opintotuen asumislisä lakkaa ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät 1.8. yleisen asumistuen piiriin. Opiskelija voi tehdä syksyn asumistukihakemuksen, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää, kenen kanssa asuu ja kuinka suuret hänen syksyn tulonsa ovat.

4.5 Kotona annettavista palveluista perittävät maksut

4.5 Kotona annettavista palveluista perittävät maksut

Tähän lukuun on koottu palveluja ja tukitoimia, joiden tarkoituksena on edistää edellytyksiä elää ja toimia yhteiskunnassa. Suuri osa näistä palveluista ja tuista saadaan oman kotikunnan sosiaalitoimesta ja Kelasta. Arjesta suoriutumista ja osallisuutta tukevat kunnan palvelut voivat perustua esimerkiksi sosiaalihuoltolakiin tai vammaispalvelulakiin. KELAsta voi saada tukea asumisen kustannuksiin.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Jotkut, aika monet eläkeläiset omistavat esim. metsää, kesämökin, osakkeita, rahastoja, mm näidenkin arvo huomioidaan omaisuutena talletusten lisäksi. Siksi tuo talletusraja ei ole kiveen hakattu. Jos vaikka omistaa 60 00åe arvoisen mökki kiinteistön sen arvo ylittää jo reilusti tuon 18600 euron rajan..

Kela lupaa, että asumistuen hakeminen helpottuu

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi sinulla voi olla myös vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Saamasi vapaaehtoiset eläkkeet eivät vaikuta työeläkkeesi määrään. Jos vapaaehtoinen eläke kuitenkin on yrityksen maksama, se voi vaikuttaa kansaneläkkeeseesi. Vaikka et saisikaan kansaneläkettä, voit hakea Kelalta myös mm. eläkkeensaajan asumistukea tai hoitotukea eläkettä saavalle. Löydät lisätietoa Kelan verkkosivuilta.