Ei työehtosopimusta

Ei työehtosopimusta

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa (esimerkiksi kuljetus, optikot, terveyspalveluala, taloushallinto, sosiaalialan järjestöt) tai ammattiryhmää varten. Työehtosopimus voidaan tehdä myös yksittäistä työpaikkaa varten yrityskohtaisesti. 

Mitä työehtosopimusta työnantajan on noudatettava?

Mitä työehtosopimusta työnantajan on noudatettava?

Työehtosopimus on sopimus, jolla yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajain yhdistys sopii yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsuhteessa tulee noudattaa. Työehtosopimukset ovat tavallisesti valtakunnallisia, toimialakohtaisia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisiä sopimuksia työoloista. Työehtosopimus ei tarkoita samaa kuin työsopimus, jossa yksittäinen työnantaja ja työntekijä sopivat työntekijän työsuhteen ehdoista. 

Yhä useampi työskentelee ilman työehtosopimusta

Yhä useampi työskentelee ilman työehtosopimusta

Aaltosen mukaan kokonaan sopimuksettomien alojen lisäksi on aloja, joilla on työehtosopimus, mutta se ei ole yleissitova. Silloin työehtosopimusta noudattavat vain työnantajaliittoon kuuluvat yritykset. Esimerkiksi taloushallintoalan työehtosopimuksen tarkoittamaa työtä, kuten kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, tekee vajaat 10 000 ihmistä, mutta heistä vain noin puolet on työehtosopimuksen piirissä.

Mistä tietää, sovelletaanko työehtosopimusta?

Mistä tietää, sovelletaanko työehtosopimusta?

Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Työnantaja ja työntekijä voivat siten työsopimuksessa sopia siitä, miten työ korvataan. Tätä sopimusvapautta rajoittavat kuitenkin työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen palkkamääräykset. Työnantaja ei voi työsopimuksellakaan alittaa häntä velvoittavan työehtosopimuksen vähimmäispalkkamääräyksiä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Monessa yrityksessä sovelletaan usein samoja työsuhteen ehtoja kaikkiin samaan työtä tekeviin opiskelijoihin, kesätyöntekijöihin ja harjoittelijoihin. Mieti kuitenkin omat reunaehtosi. Onko tärkeämpää saada tiettyä työkokemusta kuin hyvää palkkaa? Kovin paljon alle normaalin palkkatason ei kuitenkaan kannata työpanostaan myydä.

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Työehtosopimusten sisällön neuvottelevat työnantaja- ja työntekijäliitot tai niitä edustavat neuvottelujärjestöt.  TEKin jäseniin sovelletaan yksityisellä sektorilla pääasiallisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n solmimia sopimuksia ja julkisella sektorilla (yliopistot mukaan lukien) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sopimuksia.

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Meitä on jo yli 50 000 ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.