Dramaturgia koostuu

Dramaturgia koostuu

Dramaturgian koulutusohjelman päivittyvä sanakirja on julkaistu

Termi on syntynyt osana saksalaista teatteriperinnettä ja sitä käytetään tarkoittamaan eri asioita riippuen kulttuurikontekstista ja –perinteestä. Termiä voidaan pitää rajatummin ammattinimikkeenä henkilölle, joka tekee erilaisia dramaturgintöitä, tai väljempänä tekijäidentiteettinä, josta käsin tekijä voi toimia laajasti, erilaisissa rooleissa, koko esittävän taiteen kentällä.

5. Miten elokuvadramaturgiaa sovelletaan tarinallistamisessa?

5. Miten elokuvadramaturgiaa sovelletaan tarinallistamisessa?

Elokuvaelämyksen kokijana asiakas on passiivinen katsoja. Elämyspalvelussa taas käy parhaimmillaan niin, että asiakas itse kokee olevansa päähenkilö eli aktiivinen toimija, joka vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Nykysirkus ja dramaturgia nyt ja tulevaisuudessa

Nykysirkus ja dramaturgia nyt ja tulevaisuudessa

Sirkuksessa raja-aidat on usein rakennettu korkeiksi. Tyypillinen jaottelu kulkee perinteisen, modernin sirkuksen ja nykysirkuksen välillä. Perinteisen Philip Astleyn ja yhdysvaltalaisen kiertävän sirkuskaravaanin perinteen mukaisen sirkuksen vastapainoksi tullut moderni sirkus oli ja on Cirque du Soleilin hengessä paremmin ilmaisevaa ja muodoltaan liikkuvampaa, mutta kuitenkin historiaan nojaavaa.

Ryhmäteatteri edelleen sirpalekohtausten tiellä

Ryhmäteatteri edelleen sirpalekohtausten tiellä

Pala palalta pois jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa Paha tauti annetaan ääni Äidin kokemuksille. Kertomuksia mikä-mikä-maasta keskiössä ovat Alzheimer-potilaiden omaiset ja heidän kertomuksensa. Elämässäni on musta aukko kertoo Tyttären tarinan.

Pieni tehtävä: Sovitus 6-12-kätiselle pianolle

Pieni tehtävä: Sovitus 6-12-kätiselle pianolle

Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki on portti säveltämisen avaraan maailmaan. Se tarjoaa kaikille musiikinopetusta järjestäville tahoille ja opettajille inspiroivia näkökulmia sävellyksen alkuopetukseen sekä monipuolisen valikoiman sävellystehtäviä, jotka soveltuvat erityisesti musiikkioppilaitosten ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöopetukseen.

Q-teatterin uutuusnäytelmä lainasi dramaturgian lottapuvuista

Q-teatterin uutuusnäytelmä lainasi dramaturgian lottapuvuista

Ihanan havainnollistavaa ja mukaansa tempaavaa tekstiä! Sait miut entisestään innostumaan sirkuksesta. Harmikseni täytyy sanoa etten ole käynyt sirkusesityksessä (vielä). Teksti sai pohtimaan musiikin ja liikkeiden roolia ja mitä elementtejä liikkeen ja musiikin kokonaisuus sisältää. Aihe on tärkeä, koska sen tutkiminen voisi tukea paremmin taiteiden yhteistötapojen kehittämistä. -Alina

Teatteritaide taiteen perusopetuksessa (2005–2021)

Teatteritaide taiteen perusopetuksessa (2005–2021)

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opetus muodostuu opintokokonaisuuksista, joita on kaikkiaan 10. Opiskelussa tavoitteena on, että oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Oppilas tutustuu teatterin eri osa-alueisiin sekä saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista sekä esiintymisestä.

Dramaturgi Outi Rossi sai metsäherätyksen luonnonuskonnosta: ”Kiltistä tytöstä kuoriutui nainen, joka ei pelkää.”

Ryhmäkäsikirjoittamisessa tärkeintä saada ryhmä hurmokseen omasta materiaalista – vetäjänä sinä sytytät ryhmää, ja jos ryhmä syttyy, alkaa materiaalia syntyä, ja mahdollisuudet käsikirjoituksen onnistumiseen ovat olemassa. Jos syttyminen jää kokematta, on huonommat mahdollisuudet hyvään lopputulokseen. Tämä kaikki liittyy kuulluksi tulemiseen, sisällön takana seisomiseen, kirjoittajan kannustamiseen. Kirjoittaja itse / ryhmä / yksilö tulee palkituksi siitä, että materiaalia on aikaa ja iloa ja hurmosta tuottaa.

Savonlinnan seudullisen tapahtumakalenterin ylläpito

”Esityksessä me ihmiset tulemme näkyviksi juuri sellaisina kuin olemme: yritteliäinä, innovatiivisina, puuhastelevina, höpsöinä, tragikoomisina ja ympäristölleen vaarallisina”, pääjohtaja Mika Myllyaho toteaa. ”Olen ylpeä, että tämä näyttämöteos on tehty nimenomaan Kansallisteatterissa”, Myllyaho kiittää.