Avoimet työpaikat hakupalvelun

Avoimet työpaikat hakupalvelun

Ohjeita uudistuneen työpaikkahaun käyttöön

Valitse ammattiryhmä Valitse ammattiryhmiä -painikkeella. Valitse avautuvasta Ammattiryhmät -ikkunasta joko pääammattiryhmä valintaruudusta tai jatka ammattiryhmän valintaa klikkaamalla ammattiryhmän otsikkoa. Otsikoista avautuvat kaikki alaryhmät.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -verkkoasiointikanavaan kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko verohallinnolta saatavalla Katso-tunnisteella tai TE-toimiston myöntämällä Sopimustyönantajan käyttäjätunnuksella.

Käytä Duunitorin uutta hakupalvelua paremmin – tiedätkö jo nämä kikat?

Oletko jo huomannut työpaikkailmoitusten lisää suosikiksi -ominaisuuden? Tunnistat sen sydän-ikonista. Kun selailet työpaikkoja missä tahansa Duunitorin sivustolla, voit lisätä ne sydäntä napauttamalla nopeasti talteen.

Tapa etsiä töitä ja työntekijöitä muuttuu

Tapa etsiä töitä ja työntekijöitä muuttuu

Työ­mark­ki­na­to­rin osa­na jul­kai­staan Ha­ku­pal­ve­lu, joka tu­lee ai­ka­naan kor­vaa­maan tä­män het­ki­set te-pal­ve­lut.fi-työ­paik­kail­moi­tus­si­vus­ton (ent. mol.fi). Pal­ve­lun be­ta­ver­sio jul­kais­taan ar­viol­ta kevättalvella 2018.

Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Alus­tan en­sim­mäi­ses­sä ver­sios­sa työn­ha­ki­jan on mah­dol­lis­ta täyt­tää työn­ha­ku­pro­fii­li, jon­ka tie­to­jen pe­rus­teel­la Työ­mark­ki­na­to­ri eh­dot­taa so­pi­via avoi­mia työ­paik­ko­ja. Työn­ha­ki­jan ja työ­pai­kan yh­teen so­vit­ta­mi­nen ta­pah­tuu avoi­meen työ­paik­kaan vaa­dit­ta­van osaa­mi­sen sekä työn­ha­ki­jan työn­ha­ku­pro­fii­lin mer­kit­se­män osaa­mi­sen pe­rus­teel­la. Jat­ko­ke­hi­tys­ver­siois­sa avuk­si tu­lee myös kei­no­ä­ly. Pal­ve­luun tun­nis­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu suo­mi.fi:n kaut­ta

A Supercomputer Analyzed Covid-19 — and an Interesting New Theory Has Emerged

A Supercomputer Analyzed Covid-19 — and an Interesting New Theory Has Emerged

Soveltamalla viimeisimpiä kehitysaskeleita IoT:n ja koneoppimisen aloilta, tarjoamme markkinoiden älykkäimmän ratkaisun kiinteistöjen ylläpitoon. Leanheat on tänä päivänä asennettu jo 150 000 asuntoon. Nyt suuntaamme katseemme myös kohti nopeaa kansainvälistä laajentumista.

Avoimet työpaikat -palvelu on uudistunut, työvoimakoulutuksen uudet hakupalvelut koekäyttöön

Avoimet työpaikat -palvelu on uudistunut, työvoimakoulutuksen uudet hakupalvelut koekäyttöön

Ennen tuotantokäyttöön ottamista Uusi Avoimet työpaikat -palvelu oli pitkään kokeilukäytössä vanhan työpaikkapalvelun rinnalla. Siihen saatiin yhteensä yli 2000 palautetta, joiden perusteella tehtiin lukuisia parannuksia. Tekijät kiittävät kaikkia palautetta antaneita.

Yhteishaku peruskoulun tai lukion päättäville

Keudassa on tarjolla monipuolinen yli 80 tutkinnon laajuinen valikoima perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi Keuda tarjoaa VALMA-koulutusta, työvoimakoulutusta, täydennyskoulutusta, aikuisten perusopetusta ja kansanopistokoulutusta. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät jokaisen koulutuksen omalta sivulta.

Lappeenrannan kaupungin työpaikoille sähköinen hakupalvelu

Lappeenrannan kaupungin työpaikkoja voi ensi vuoden alusta hakea sähköisesti kuntarekry.fi sivuston kautta. Tulevaisuudessa toivotaan, että kaikki Suomen avoimet kunta-alan työpaikat löytyisivät kuntien yhteiseltä työnhakusivustolta.