Asunto-osakeyhtiö englanniksi

Asunto-osakeyhtiö englanniksi

Yhdistys- tai yhtiömuotoa ilmaisevat lyhenteet: ry, oy

Rahastoinnin pitää perustua yhtiöjärjestyksen määräykseen tai yhtiökokouksen tekemään päätökseen. Yleensä yhtiöjärjestyksissä ei kuitenkaan ole suoritusten kirjanpidollista käsittelyä koskevia määräyksiä. Verotuskäytäntö edellyttää, että rahastointipäätös on tehtävä tilikauden aikana. Jos päätös tehdään vasta tilikauden päätyttyä, esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä, rahastoon siirretty määrä on asunto-osakeyhtiön veronalaista tuloa.

Olemme kiinteistöjuridiikan asiantuntijoita

Olemme kiinteistöjuridiikan asiantuntijoita

Isännöintiliitto on tehokas jäsentensä etujen edistäjä. Tuomme esille isännöinnin merkitystä, vaikutamme isännöintialan asemaan yhteiskunnassa ja teemme työtä alan kehityksen eteen. Panostamme paljon yhteydenpitoon jäsentemme kanssa.

Asunto-osakeyhtiölaki, kysy toimeksiantoa asianajotoimistoltamme

Asunto-osakeyhtiölaki, kysy toimeksiantoa asianajotoimistoltamme

Asianajajillamme on vankka osaaminen asunto-osakeyhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta ja useammalla meistä on myös omakohtaista kokemusta useampien asunto-osakeyhtiöiden hallituksessa toimimisesta.

Suomi vuonna 2007: ei palvelua englanniksi

Suomi vuonna 2007: ei palvelua englanniksi

suomi (copyright YLE/videokuvaa)

Englanninopettajana Suomessa työskentelevä Mike Bangle osti vuonna 1999 itselleen asunnon Lahden Kiikkulankadulta. Hiihtämisestä innostuneelle britille uusi, pitkien latujen vieressä sijaitseva asunto muodostui mieluisaksi kotipaikaksi, kunnes vuonna 2004 alkoivat ongelmat.

 Esitys huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle

Esitys huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle

Lisäksi asunto-osakeyhtiölakiin tulee uusia säännöksiä päätöksentekoa varten laadittavasta purkamisen ja uusrakentamisen suunnitelmasta ja sitä koskevasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta sekä niiden toimittamisesta osakkeenomistajille ja velkojille ennen yhtiökokousta.

Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi

Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi

Kokonaispalkka josta ei ole vähennetty veroja yms. maksuja. Yleensä on syytä sopia bruttopalkasta, koska henkilön verojen suhteellinen määrä vaihtelee (progressiivinen verotus) ja nettopalkasta sopiminen ennakkoon on paljon vaikeampaa.

Koronakriisi tuo painetta asumismenoista selviytymiseen

Koronakriisi tuo painetta asumismenoista selviytymiseen

Lakihelppi-verkkopalvelu vastaa yleisimpiin taloyhtiössä ilmeneviin lakikysymyksiin ympäri vuorokauden ja myös viikonloppuisin. Lakihelppi sisältää myös videoita, lomakkeita eri tilanteisiin ja linkkejä lisätietoon.

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöitsijän rooli taloyhtiön hoidossa on keskeinen. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen eräs keskeisimpiä tehtäviä on pitää huolta siitä, että taloyhtiöllä on mahdollisimman pätevä ja ammattitaitoinen isännöitsijä.

Daily news about the coronavirus crisis – koronauutiset englanniksi

Suomessa perintöveroa on suoritettava perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta, jos perinnönjättäjä taikka perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa (varsinainen asunto ja koti).