Asumistuki laskuri

Asumistuki laskuri

Eläkkeensaajan asumistuen määrä ja maksaminen

Eri ruokakuntaan taas kuuluvat henkilöt, jotka ovat vuokranneet osan asunnosta erillisellä vuokrasopimuksella, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Asumistuki laskuri

” + ”Paljonko voit saada opintotukea?” +”

Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla. Laita laskuriin iäksesi 17 vuotta, jos sinusta maksettava lapsilisä on lakkautettu.

Miten opintotukea ja asumistukea haetaan? Katso ohjeet videolta!

Miten opintotukea ja asumistukea haetaan? Katso ohjeet videolta!

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilön arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Arvioi laskurilla, paljonko voisit saada asumistukea

Arvioi laskurilla, paljonko voisit saada asumistukea

Tulitko lomautetuksi tai jäitkö työttömäksi? Pohditko, voitko saada yleistä asumistukea? Asumistuen määrään vaikuttavat muun muassa ruokakunnan tulot ja asumismenot. Laskurin avulla voit nopeasti ja helposti arvioida, onko sinulla oikeus tukeen ja paljonko voisit sitä saada.

Asumistukea saavat perheet, parit sekä yksin ja yhteisössä asuvat

Asumistukea saavat perheet, parit sekä yksin ja yhteisössä asuvat

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Asumistukia haetaan Kelasta.

Asumistuki pitää tarkistaa, kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään

Asumistuki pitää tarkistaa, kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään

Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opintojen ajan. Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta, jonka lisäksi opiskelija voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen. Kela myös tukee opiskelijoiden ruokailua ateriatuen muodossa.

Puuhun hirttäytynyt orava hätkähdytti Raisiossa – tutkijoilla eri näkemyksiä tapahtumien kulusta

Puuhun hirttäytynyt orava hätkähdytti Raisiossa – tutkijoilla eri näkemyksiä tapahtumien kulusta

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Laskurin avulla voi arvioida mahdollisuutta saada perustoimeentulotukea. Pitää kuitenkin huomata, että laskuri ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen päätös voi poiketa laskurilla saadusta tuloksesta.

”Pitääkö tässä hankkia kaksi pientä yksiötä?” – muutos asumistuessa pistää osan opiskelijoista ahtaalle

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Itsenäisesti vuokra-asuntoon muuttava alle 18-vuotias opiskelija voi hakea asumistukea sen jälkeen, kun hän on saanut päätöksen opintotuesta.

Pitääkö yrittäjän pärjätä omillaan vai voiko yrittäjänä saada asumistukea?

Moni erityisesti aloittava yrittäjä miettii, miten oma yritystoiminta lähtee liikkeelle, tuleeko siitä kannattavaa ja mitä sitten, jos ei pärjääkään taloudellisesti. Yrittäjyys ei vie ketään yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle, vaan myös yrittäjät voivat saada tukia ja etuuksia, jos bisnes ei kannakaan.