Arkipyhäkorvaus laki

Arkipyhäkorvaus laki

23.2 Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 1 kuukauden ennen kyseistä arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee vain yhtä mainituista arkipyhistä.

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.

Vuodenvaihteen 2019–2020 arkipyhäkorvaukset

Vuodenvaihteen 2019–2020 arkipyhäkorvaukset

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia. Lisäksi jotkut työehtosopimusratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat työeh-tosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Rakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysala

Rakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysala

Itsenäisyyspäiväksi lasketaan vuorokausi, joka alkaa kello kahdestakymmenestäneljästä sanotun päivän vastaisena yönä. Säännöllisessä kaksi- ja kolmivuorotyössä tämä vuorokausi voidaan kuitenkin laskea alkavaksi kuusi tuntia myöhemmin.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin seudun kauppakamari

Lue lisää julkaisijalta Helsingin seudun kauppakamari

Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto.

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Työaikalaki määrää, että työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin pituinen keskeytymätön vuorokausilepo.  Tästä säännöstä  on joitain poikkeuksia. Jaksotyössä vuorokausilevon pitää olla vähintään yhdeksän tuntia.

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Määrän vaihdellessa oikeampi laskentaperuste lienee työehtosopimuksen 12 §:ssä tarkoitettu keskituntiansio. Koska kyseessä on ansionmenetyksen korvaus, työehtosopimuksen keskituntiansiota voidaan pitää perusteltuna itsenäisyyspäivän palkan laskentaperusteena palkkausmuodosta riippumatta.

Henkilökohtainen avustaja ja työlainsäädäntö

Palkkojen ja muiden työnantajamaksujen hoitaminen on keskeinen työnantajavelvoite. Joissakin kunnissa palkanmaksu ja siihen liittyvien muiden maksujen, lomien, lisien ym. laskeminen hoidetaan kunnan toimesta. Kun kunta maksaa korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, sen on samalla korvattava ne työnantajamaksut, jotka perustuvat lakiin.

Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee. Esimerkkejä