Arkipyhäkorvaus kuukausipalkka

Arkipyhäkorvaus kuukausipalkka

Vuodenvaihteen 2019–2020 arkipyhäkorvaukset

Kevään ja kesän 2020 arkipyhäkorvausten tulkinnat ovat teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Lopussa on lyhyt tiivistelmä teknologiasektorin muiden työehtosopimusalojen korvattavista arkipyhistä.

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun?

Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.

23.2 Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

23.2 Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 1 kuukauden ennen kyseistä arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee vain yhtä mainituista arkipyhistä.

Rakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysala

Rakennus-, maalaus- ja lattianpäällystysala

Palkanosa maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville, sitä ei voi sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Palkanosa on aina eriteltävä palkkalaskelmassa. Mikäli työntekijä on töissä arkipyhänä, maksetaan hänelle palkka kuten sunnuntaityöstä.

Pitääkö arkipyhäkorvaus maksaa, vaikka en olisi työssä?

Pitääkö arkipyhäkorvaus maksaa, vaikka en olisi työssä?

Tuntipalkkaisen osa-aikaisen työntekijän osalta ei ole sovittu arkipyhän vaikutuksesta säännölliseen työaikaan. Jos osa-aikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään arkipyhän vuoksi, arkipyhäkorvaus maksetaan sen tuntimäärän mukaan, jolla hänen työaikansa lyhenee (0–8 tuntia). Jos osa-aikainen työntekijä on työssä arkipyhänä, arkipyhäkorvaus maksetaan ensimmäisiltä 5,15 tunnilta. Tätä seuraavilta työtunneilta maksetaan siten, kuin luettelossa on todettu.

Pääsiäisen aika henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa

Pääsiäisen aika henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa

Ylityötä, sunnuntaityötä ja viikkovapaan aikana tehtävää työtä koskevat määräykset löytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20 luvusta ja vastaavasti myös muiden sopimusalojen työehtosopimusten työaikamääräyksistä.

Usein kysyttyä palkoista yksityissektorilla

Usein kysyttyä palkoista yksityissektorilla

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen lähihoitajan tehtäviä tekevän vähimmäispalkkaluokka/palkkahinnoittelun alaraja on G17. Tämä on kuitenkin vain alaraja. Työnantaja voi maksaa palkkaryhmän sisällä korkeampaa palkkaluokkaa G17-G20 tai tarpeen mukaan myös seuraavan palkkaryhmän palkkaluokkia.

Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee. Esimerkkejä

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Itse ollut n. 2 vuotta töissä adeccon leivissä ja eräässä firmassa (akt) ja en koskaan saanut arkipyhäkorvauksia, sanovat että sisältyy tuntipalkkaan, mutta ei voi pitää paikkansa koska sitä ei ole eritelty tilinauhassa ja palkka on tessin mukainen ja oikea, eli jos se sisältyisi, olisi palkka vielä parempi, mut ei ole.. selvää kusetusta..