Arkipyhäkorvaus 2017

Arkipyhäkorvaus 2017

Yrittäjä, muista arkipyhät – useimpien alojen tessit säätävät arkipyhäkorvauksen

Vuoden 2018 arkipyhät ja niihin liittyvät työaikajärjestelyt on koottu seuraavaan luetteloon. Kunkin päivän kohdalla on selitetty, miten arkipyhä vaikuttaa tuntipalkkaisen säännölliseen työaikaan ja miten tuntipalkkaisille päivä- ja vuorotyöntekijöille tulee maksaa palkkaa kyseisenä päivänä.

Yrittäjä, muista ensi vuoden arkipyhät – Selvimmät muutokset kahdella alalla

Yrittäjä, muista ensi vuoden arkipyhät – Selvimmät muutokset kahdella alalla

Kaupan alalla työajan pidennys toteutuu siirtymällä entisestä arkipyhäjärjestelmästä vuosivapaajärjestelmään. Siinä arkipyhillä ei ole työaikaa lyhentävää vaikutusta, eikä niiltä makseta työajanlyhennyskorvausta.

Vuodenvaihteen 2019–2020 arkipyhäkorvaukset

Vuodenvaihteen 2019–2020 arkipyhäkorvaukset

Talotekniikka-alalla korvattavia arkipyhiä ovat jouluaatto, ensimmäinen ja toinen joulupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto.

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Mikä muuttuu kunta-alan sopimuksissa 1.2.2017 lähtien?

Ylityötä, sunnuntaityötä ja viikkovapaan aikana tehtävää työtä koskevat määräykset löytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20 luvusta ja vastaavasti myös muiden sopimusalojen työehtosopimusten työaikamääräyksistä.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2017 – 2020

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2017 – 2020

Keskimääräinen viikkotyöaika nousee 1.1.2017 alkaen keskeytyvässä kolmivuorotyössä enintään 36,3 tuntiin viikossa ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä enintään 35,4 tuntiin viikossa riippuen siitä, miten vuosittaisen työajan 24 tunnin pidennys toteutetaan työpaikalla.

Perhepäivähoitajien arkipyhälyhennys 1.2.2017 alkaen

Perhepäivähoitajien arkipyhälyhennys 1.2.2017 alkaen

Osa-aikaisen työntekijän työaika pitenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisen työntekijän työaika pitenee. Osa-aikaisen työntekijän työaikaprosentti pysyy ennallaan, ja säännöllinen työaika lasketaan työaikaprosentin perusteella uudesta täydestä työajasta.

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

KirVESTES:n työaikaa koskevat määräykset ovat voimassa määräaikaisena kokeiluna TES-kauden loppuun eli kilpailukykysopimuksen perusteella 31.1.2018 saakka. Kokeilun yhtenä tarkoituksena on vähentää erilaisia työaikaryhmiä sekä poistaa palvelussuhdelajista (virkasuhde/työsuhde) aiheutuvia tarpeettomia eroja palvelussuhteen ehdoissa.

Miksi meillä on helatorstai – ja onko se yhä palkallinen vapaapäivä?

Antila korostaa, että helatorstai on yhä myös ”lähtökohtaisesti palkallinen” vapaapäivä. Näin on ollut vuodesta 2002 lähtien, jolloin tulopoliittisessa sopimuksessa sovittiin, että ”helatorstai lyhentää ansioita alentamatta vuosityöaikaa kokoaikatyössä”. Tämä on Antilan mukaan yhä voimassa, sillä lainsäädännöllisiä muutoksia ei suunnitelmista huolimatta ole tehty.

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

23.2 Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 1 kuukauden ennen kyseistä arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee vain yhtä mainituista arkipyhistä.