Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

päivärahasi määrä lasketaan näissä tilanteissa em. etuuden alkamishetkellä voimassa olleesta palkasta edellyttäen, että työssäoloehtosi on täyttynyt ja jäsenyytesi on voimassa etuuden alkaessa. 

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota saat työttömyyden aikana. Työttömyysturvaa kutsutaan usein myös nimellä työttömyystuki tai työttömyysetuus. Voit saada tukea myös lomautuksen aikana.

Näin haet päivärahaa JHL:n työttömyyskassasta

Näin haet päivärahaa JHL:n työttömyyskassasta

JHL:n jäsen on myös työttömyyskassan jäsen. Kun ehdot täyttyvät, työttömyyskassa luo turvaa työttömyyden varalle peruspäivärahaa enemmän. JHL:n jäsenenä saat neuvoja, palveluja, turvaa ja tukea sekä erilaisissa työelämän tilanteissa ja silloinkin, jos joudut työttömäksi.

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan muun muassa työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka (huom. jos olet luopunut irtisanomisajasta ja saanut tästä korvauksen, korvausta ei huomioida) sekä erilaiset lisät esimerikiksi ilta- tai vuorotyöstä. Myös muun muassa verolliset luontaisetuudet ja kustannusten korvaukset huomioidaan.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Tärkein asia on turvata itselleen työttömyyden kohdatessa ansiosidonnainen päiväraha, mikä tapahtuu automaattisesti, kun liittyy ammattiliittoon ja sitä kautta työttömyyskassaan. Ammattiliiton kautta saa myös neuvontaa ja apua mm. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa riitatilanteissa.

Mitä kaikista välittäminen edellyttää yhteisöissä ja yhteiskunnassa?

Päätökset ansiosidonnaisen päivärahan myöntämisestä tekee aina Opettajien työttömyyskassa, eikä HYT voi ottaa kantaa yksittäisiin ansiosidonnaiseen päivärahan hakemiseen liittyviin kysymyksiin. Parhaiten saat neuvontaa Opettajien työtömyyskassasta sähköpostilla ([email protected]).