Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha laskuri

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha laskuri

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Huomioithan kuitenkin, että Yrittäjäkassassa ei voi huomioida ns. vieraan palveluksessa tienattuja TyEL- vakuutuksen alaisia palkkoja, vaan ainoastaan yrittäjäasemassa tienattu TyEL-ansio voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan aina palkkatiedot työssäoloehdon täyttäneeltä ajalta eli vähintään 26 palkalliselta työviikolta. Työttömyyskassa on 1.1.2020 lukien alkanut saada tulorekisteristä tulotietoja, mutta suosittelemme liittämään palkkatiedot tai palkkatodistuksen silti hakemukseen. Tuloista vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä tulosta tehdään TyEl-vähennys. TyEl-vähennys vuonna 2019 oli 4,24 % ja vuonna 2020 se on 4,14 %.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet työtön tai lomautettu, olet osa-aikatyössä tai keikkailet.

Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet työtön tai lomautettu, olet osa-aikatyössä tai keikkailet.

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Työttömyyspäivärahaoikeuden kerryttämistä ja päivärahan suuruutta koskevat ehdot määräytyvät lakisääteisesti, joten eri työttömyyskassojen maksaman työttömyyspäivärahan ehdoissa tai suuruudessa ei ole eroja. Työttömyyskassat maksavat ns. ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus määräytyy suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen ansiotuloihin. Täysi työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, jotka on kerrytetty työttömyyskassan jäsenyyden aikana.

Oletko Talentian jäsen ja ryhtymässä yrittäjäksi?

Oletko Talentian jäsen ja ryhtymässä yrittäjäksi?

Talentialaisten työttömyyskassa on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko. Erkon jäsenmaksu sisältyy Talentian työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksuun, joten jokaisen työssäkäyvän talentialaisen kannattaa liittyä kassan jäseneksi.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Päivärahasi perusteena käytetään työttömyyttä edeltävien 26 työssäoloehdon täyttävän viikon vakiintunutta ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa. Kausiluonteisessa tai epäsäännöllisessä työssä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kalenterikuukauden tulot. Vakiintuneesta palkkatulostasi vähennetään saamasi lomarahat ja lomakorvaukset. Palkkasummasta vähennetään lisäksi 4,14 % (4,24%, jos työssäoloehtosi täyttyy vuonna 2019), joka vastaa palkansaajan palkasta vähennettäviä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.