Ansiosidonnainen päiväraha määrä

Ansiosidonnainen päiväraha määrä

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2020 on 33,66 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3 197,70 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan muun muassa työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka (huom. jos olet luopunut irtisanomisajasta ja saanut tästä korvauksen, korvausta ei huomioida) sekä erilaiset lisät esimerikiksi ilta- tai vuorotyöstä. Myös muun muassa verolliset luontaisetuudet ja kustannusten korvaukset huomioidaan.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan aina palkkatiedot työssäoloehdon täyttäneeltä ajalta eli vähintään 26 palkalliselta työviikolta. Työttömyyskassa on 1.1.2020 lukien alkanut saada tulorekisteristä tulotietoja, mutta suosittelemme liittämään palkkatiedot tai palkkatodistuksen silti hakemukseen. Tuloista vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä tulosta tehdään TyEl-vähennys. TyEl-vähennys vuonna 2019 oli 4,24 % ja vuonna 2020 se on 4,14 %.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka. Enimmäisajan täytyttyä maksajaksi vaihtuu Kela.

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Jos ennakonpidätys tehdään palkkaa varten lasketun verokortin mukaan, ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosenttiyksikön suuruisena. Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).

Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen ja suojasäännöt

Täysi ansiopäivärahasi lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahasi perusteena olevasta päiväpalkastasi. Ansiopäivärahasi on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Ansiopäiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka on 33,66 euroa/päivä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta 3 197,70 euroon asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 prosenttia.