Ansiosidonnainen päiväraha kesto

Ansiosidonnainen päiväraha kesto

Enimmäisajan kertyminen soviteltua päivärahaa maksettaessa

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka. Enimmäisajan täytyttyä maksajaksi vaihtuu Kela.

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa sellaisessa työssä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020 (1 211 e/kk vuonna 2019).

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

Päiväraha lasketaan yleensä työttömyyttä edeltävästä työssäoloehtoon hyväksyttävästä, vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään nk. TyEL-vähennys, jonka määrä on 4,14 % vuonna 2020 täyttyvissä työssäoloehdoissa. TyEL-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Vuosina 1955-1956 syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet työtön tai lomautettu, olet osa-aikatyössä tai keikkailet.

Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet työtön tai lomautettu, olet osa-aikatyössä tai keikkailet.

Jäsenyysehdon täyttyminen on yksi edellytys ansiopäivärahan saamiselle. Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. Palkansaajakassan jäsen saa työttömyyskassasta toiseen siirtyessään lukea hyväkseen työssäolon ja vakuutettuna olon edellisessä kassassa, jos hän liittyy toiseen palkansaajakassaan kuukauden kuluessa edellisestä kassasta eroamisestaan.

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Laskemisessa huomioidaan palkat niiltä kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määrättäisiin ehdotuksen mukaan aina samalta ajanjaksolta, jolta työssäoloehto täyttyy. Jos päivärahan enimmäiskeston laskeminen aloitetaan alusta, olisi uusi päiväraha kuitenkin aina vähintään 80 % edellisestä päivärahasta.