Ansiosidonnainen päiväraha ehdot

Ansiosidonnainen päiväraha ehdot

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos olet poissa työmarkkinoilta (eli et ole työssä tai työnhakijana TE-toimistossa) yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, yllä mainittu 26 viikon työskentelyedellytys vanhenee. Tämä tarkoittaa, että voit saada päivärahaa vasta silloin, kun olet ollut uudet 26 viikkoa työssä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi opinnot, armeija, siviilipalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa sellaisessa työssä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020 (1 211 e/kk vuonna 2019).

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Voit keskustella laaja-alaisesti eri aiheista, esimerkiksi osaamisesi parantamisesta, työn ja muun elämäsi yhteensovittamisesta, henkisen hyvinvointisi ylläpitämisestä, ruokavaliosi kehittämisestä, pyytää sparrausta kehityskeskusteluusi tai työhakemuksesi laadintaan ja tarkastuttaa CV:si. Kun tunnistat osaamisesi, vakuutat muut helpommin ja onnistut työssäsi useammin.

Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana

Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana

Työn on oltava työttömyyskassan jäsenyysaikana tehtyä työtä. Edellisen työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloaika voidaan huomioida, jos liittymisen ja eron välillä ei ole yli kuukauden aikaa eikä sinua ole erotettu edellisestä työttömyyskassasta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Työssäoloehto voi kertyä tästä poikkeavalla tavalla luovan ja esityksellisen alan töissä, palkkatukityön aikana sekä 60 vuotta täyttäneillä työllistymistä edistävässä palvelussa, jos palvelu on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työttömyysetuus – kenelle ja millä ehdoin?

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysetuuden saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysetuuden saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.