Ansiosidonnainen laskuri tehy

Ansiosidonnainen laskuri tehy

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Ensimmäisen työttömyyspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan aina palkkatiedot työssäoloehdon täyttäneeltä ajalta eli vähintään 26 palkalliselta työviikolta. Työttömyyskassa on 1.1.2020 lukien alkanut saada tulorekisteristä tulotietoja, mutta suosittelemme liittämään palkkatiedot tai palkkatodistuksen silti hakemukseen. Tuloista vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä tulosta tehdään TyEl-vähennys. TyEl-vähennys vuonna 2019 oli 4,24 % ja vuonna 2020 se on 4,14 %.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Enimmäismaksuaikasi määräytyy työttömyyttä edeltävän työhistorian perusteella. Yli kolmen vuoden työhistorialla saat oikeuden ansiopäivärahaan 500 tai 400 päivältä riippuen työttömyyden alkamisesta.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. On siis erittäin tärkeää ilmoittautua työttömyyden alussa työnhakijaksi ja pitää työnhaku voimassa koko työttömyyden ajan.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Sovitellun päivärahan maksaminen muuttui 1.4.2019 lukien. Muutoksen myötä osa-aikaisen työn tai keikkatyön palkkatulo huomioidaan siinä hakujaksossa, jossa palkka on sinulle maksettu. Muutoksen tarkoituksena on vähentää sovitellun päivärahan maksuviipeitä.

Ilmoita Tehyyn, jos jäät pois työelämästä

Ilmoita Tehyyn, jos jäät pois työelämästä

Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai työllistävänä yrittäjänä jäsenmaksusi on 20 euroa kuukaudessa. Jos toimit samanaikaisesti palkansaajana ja yrittäjänä, pitää sinun maksaa palkastasi 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 euroa kuukaudessa.

Jäsenyyttä voi hakea vaikkei olisi nyt töissä

Jäsenyyttä voi hakea vaikkei olisi nyt töissä

Kun henkilö liittyy Tehyyn, hän täyttää jäsenhakemuksen, joka toimii myös työttömyyskassan jäsenhakemuksena. Liittoon liittymispäiväksi kirjataan aina se päivä, jolloin jäsenhakemus on allekirjoitettu. Työttömyyskassaan liittymispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin jäsenhakemus on saapunut keskustoimistolle (jäsentietohallintaan).

Työttömyysturva ja ulkomailla työskentely

Työttömyysturva ja ulkomailla työskentely

Ulkomaille muuttavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä oleskelun keston perusteella. Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos olet lähdössä ulkomaille yli vuoden ajaksi, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Työttömyyskassan johtaja: Toinen lomautusaalto tuskin tulee, koska hoitovelka on nyt niin suuri

Työttömyyskassa voi maksaa lomautetulle ansiopäivärahaa. Edellytyksenä on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 34 viikkoa eli 8 kuukautta. Lisäksi hakijan on täytynyt olla työssä vähintään 34 viikkoa viimeisten 28 kuukauden aikana. Mukaan lasketaan kaikki ne viikot, joiden aikana työtä on ollut vähintään 18 tuntia.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.