Ansiosidonnainen karenssin jälkeen

Ansiosidonnainen karenssin jälkeen

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen, eikä omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Työstä kieltäytymiseen perustuva karenssi alkaa 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. Siitä aiheutuvan taloudellisen haitan voi välttää etsimällä uuden työpaikan ennen korvauksettoman määräajan alkamista.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

huomioi se että ei se raha tule heti kolmen kuukauden ja seitsemän päivän jälkeen vaan siihen päälle ansaitut lomat jaksotettuna sekä neljän viikon jakso ajalta jolta haet päivärahaa sekä käsittelyaika. Pahimmillaan voi tulla puolikin vuotta rahatonta aikaa eli sen mukaan. Kanattaisko alkaa mieluimmin sairastamaan?

Työttömän Mervin tarina Ylellä ihmetyttää: ”Näin ei voi menetellä”

Työttömän Mervin tarina Ylellä ihmetyttää: ”Näin ei voi menetellä”

Salon mukaan erikoisen Venäläisen tapauksesta tekee se, ettei hän omien sanojensa mukaan halua ottaa vastaan hoitoalan töitä. Salo korostaa, että jos Venäläiselle tarjottaisiin hoitoalan töitä ja hän kieltäytyisi, voisi hän menettää työttömyysturvan jopa kokonaan.

Mikä on omavastuuaika ja milloin se asetetaan?

Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Omavastuuaikaan voidaan huomioida enintään viisi päivää kalenteriviikossa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos olet osa-aikatyössä, omavastuuajan kertymiseen voi kulua useampi viikko, koska omavastuuaika lasketaan tunneissa.

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus

Akavan Erityisalojen muut kuin yrittäjäjäsenet ovat vakuutetut työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Tässä jaksossa käsitellään palkansaajien työttömyysturvaa. Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että työvoimapoliittisia esteitä työttömyysetuuden maksamiselle ei ole ja lisäksi, että työssäoloehto ja jäsenyysehto täyttyvät samanaikaisesti. Kaikkien edellytysten täyttyessä ansiopäivärahaan on oikeus kokonaan työttömänä, lomautettuna, osa-aikatyötä tekevänä, työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ja sivutoimisena yrittäjänä.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.

Kannattaako määräaikainen työ ottaa vastaan?

Ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen. Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka. Enimmäisajan täytyttyä maksajaksi vaihtuu Kela.