Ansiosidonnainen karenssi

Ansiosidonnainen karenssi

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Jos aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny, sinun katsotaan kieltäytyneen työstä. Työttömyysturvalain työstä kieltäytymistä koskevia säännöksiä sovelletaan vain työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Yritykset vuolevat rahaa vuokraamalla kunnille väistötiloja – lahtelaisyrittäjä rakentaa koulua, joka on samalla puolivalmis rivitalo

Yritykset vuolevat rahaa vuokraamalla kunnille väistötiloja – lahtelaisyrittäjä rakentaa koulua, joka on samalla puolivalmis rivitalo

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös jaksotusaikana! Työnhakusi ollessa voimassa sinun katsotaan olevan työmarkkinoilla. Jos työnhakusi katkeaa yli 6 kuukauden ajaksi, eikä sinulla ole tänä aikana lain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä työmarkkinoilta poissaolollesi, saatat menettää jo kertyneen työssäoloehdon.

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.

Irtisanomislaki lieventää karenssia – tuo myös kannattavammaksi joutua irtisanotuksi kuin irtisanoutua itse

Irtisanomislaki lieventää karenssia – tuo myös kannattavammaksi joutua irtisanotuksi kuin irtisanoutua itse

Jos hakija on lomautettu kokoaikatyöstä vähintään yhdeksi päiväksi kalenteriviikossa, lomautuspäivät voidaan lukea omavastuupäiviksi sellaisten kalenteriviikkojen ajalta, jolloin työaika ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. 

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Toimi näin, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Laskemisessa huomioidaan palkat niiltä kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa, varmista että teet myös palvelutarvearvion sekä suunnitelmaehdotuksen. Ilman niitä työnhakusi päättyy muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta.

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Jos työttömyytesi alkaa siten, että sinulle on määrätty karenssi, työttömyyskassa asettaa karenssin jälkeen viittä kokonaan työtöntä päivää (seitsemää päivää 31.12.2017 asti) vastaavan omavastuuajan, ennen kuin ryhtyy maksamaan ansiopäivärahaa. Eli korvaukseton aika on karenssi + omavastuuaika.

Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä 30 päivän kuluessa. Kirjaa valitukseen mihin päätökseen haet muutosta ja miltä osin ja miksi päätös on mielestäsi väärä. Liitä mukaan myös yhteystietosi ja allekirjoita valitus. Lähetä valitus omaan työttömyyskassaasi, jotta kassa voi tutkia voiko se korjata päätöksen itse. Jos kassa ei korjaa päätöstä vaatimallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.