Ansiopäiväraha työvoimakoulutus

Ansiopäiväraha työvoimakoulutus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Päivärahan hakeminen työllistämistä edistävän palvelun ajalta

Päivärahan hakeminen työllistämistä edistävän palvelun ajalta

Avustusta maksetaan, jos saat päivärahaa juuri ennen työn tai koulutuksen alkua ja edestakainen työmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Lisäksi työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Jos työsuhteesi alkaa 12.6.-31.10.2020, voit kuitenkin saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työllistymistä edistävästä palvelusta voidaan sopia myös työnhakijan aloitteesta. Oma-aloitteisuus on erityisen tärkeää, jos kyse on omaehtoisesta opiskelusta. Jos sinulla on työttömäksi jäädessäsi jo olemassa opiskelupaikka tai jos haluat työttömänä ollessasi hakeutua itse opiskelemaan, kerro tästä TE-toimistolle, jotta se voi tutkia, voidaanko opintoja tukea työllistymistä edistävänä palveluna. Jos opintoja ei ole saatu sovittua työllistymistä edistäväksi palveluksi, päätoiminen opiskeleminen estää ansiopäivärahan maksamisen kokonaan.

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Vahvista asemaasi työelämässä työvoimakoulutuksella ja valmennuksella

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.