Ansioluettelomalli 2017

Ansioluettelomalli 2017

Ansioluettelopohja hyvän CV:n rakentamiseen

Vaikka CV:n päivittäminen voi tuntua työläältä, on se kuitenkin asia, johon kannattaa panostaa. Ansioluettelo on tavallisesti ensimmäinen asia, jonka pohjalta rekrytoija alkaa muodostaa kuvaa työnhakijasta – siksi siinä vakuuttaminen on erityisen tärkeää.

CV englanniksi: Näillä ohjeilla teet sen oikein

CV englanniksi: Näillä ohjeilla teet sen oikein

Miten kirjoittaa CV englanniksi? Tämä kysymys tulee meille usealle vastaan viimeistään ulkomaiden työpaikkoja katsellessa. Eri mailla on erilaisia standardeja ansioluetteloiden suhteen, ja niistä tuleekin aina ensin ottaa selvää. Tässä artikkelissa keskitymme tekemään yleispätevän ansioluettelon englanniksi.

1. Linkit sosiaalisen median profiileihin ja muihin lisätiedon lähteisiin

Usein rekrytoijilla ei ole montaa sekuntia aikaa katsoa yhtä CV:tä. Nämä muutamat sekunnit käytetäänkin yleensä sen yläosan lukemiseen. Jos profiilisi ei luo vaikutusta, CV voi löytää tiensä hylättyjen pinoon hyvinkin nopeaa.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

CV:n hyvä pituus on noin kaksi sivua. Työelämässä pidempään olleella on luonnollisesti pidempi CV kuin vasta valmistuneella. Tiettyä pituutta tärkeämpää on kuitenkin se, että CV:stä löytyvät tärkeimmät asiat kokemuksestasi ja osaamisestasi. Laita CV:si alareunaan tai alamarginaaliin CV:n perustiedot, jotta ne löytyvät jokaiselta sivulta. Esim. CV Etunimi Sukunimi sivu 1/2.

Esimerkki työnimikkeen Keittiömestari ansioluettelosta

Esimerkki työnimikkeen Keittiömestari ansioluettelosta

Atk-taito -kohdassa voit kertoa mm. Wordin, Excelin ja muiden tietoteknisten ohjelmien käyttötaidoista. Esimerkiksi erilaiset laskutuspalvelut tai kassajärjestelmät voi ilmoittaa tässä kohdassa.

Tutkijan ansioluettelomalli Malli ja sen käyttötarkoitus

Tutkijan ansioluettelomalli Malli ja sen käyttötarkoitus

·          Sociologins klassiker (5 op). Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet, sociologi. (Luentokurssin suunnittelu, koordinointi ja opettaminen), 14.3.-31.5.2016, 13.3.-5.5.2017.

Sanan ansioluettelo käännös suomi-englanti

While there is no magical erase button for painful life experiences, there is hope in restoring balance to your everyday life. Through an individualized therapeutic plan, clients can regain control of their anxiety, frustration, and grief, ensuring a happier tomorrow.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: tuomareiden tehtävät

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on sopimuspuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Kelpoisuusvaatimusten mukaan tuomarilla on oltava korkea moraali ja hänellä on joko oltava pätevyys ylimpiin oikeusvirkoihin tai hänen tulee olla päteväksi tunnustettu oikeusoppinut. Tuomarilta edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) hyvää hallintaa ja kykyä ymmärtää myös toista kieltä.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

JHL neuvottelee henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen, jotta yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Miksi aineistonhallintaa ja jatkokäyttöä?

Uraohjauksen erityispiirre ohjauksen kentällä on asioiden käsittely pääsääntöisesti työelämään siirtymisen ja urasuunnittelun näkökulmasta. Uraohjauksen perimmäisenä tavoitteena on tukea ohjattavaa hänelle itselleen merkityksellisen ja mielekkään uran rakentamisessa. Prosessi perustuu aina luottamukselliseen ja yhteistyöperusteiseen vuorovaikutukseen.